Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στοχεύσεις για την Κυπριακή ναυτιλία σε ορίζοντα τριετίας

Δράσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Ναυτιλίας με στόχο την προσέλκυση νέων ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο και την αύξηση του Κυπριακού Νηολογίου, θέτει σε εφαρμογή το υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Στους άμεσους στόχους, η περαιτέρω βελτίωση στην αποτελεσματικότητα και στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το Υφυπουργείο, η δημιουργία προϋποθέσεων για ολιστική και αειφόρο ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, η καλλιέργεια θαλάσσιας και ναυτιλιακής κουλτούρας στην Κύπρο, η ενίσχυση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οι δράσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της παρουσίας και “φωνής” της Κύπρου στα διεθνή και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Συγκεκριμένα οι ενέργειες που προωθούνται άμεσα:

• Ανάδειξη πλεονεκτημάτων της Κυπριακής Ναυτιλίας μέσα από στοχευμένη προβολή και έντονη παρουσία σε ναυτιλιακά κέντρα.

• Ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Υφυπουργείου και δημιουργία πλατφόρμας για ανάπτυξη μονοθυριδικής εξυπηρέτησης.

• Παροχή φορολογικών κινήτρων για “πράσινα” πλοία.

• Διαμόρφωση πλαισίου για προσέλκυση σκαφών αναψυχής στο Κυπριακό Νηολόγιο.

• Αναβάθμιση ακτοπλοϊκών επιβατικών πλοίων.

• Εφαρμογή Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

• Στοχευμένη προσέγγιση κυπρίων πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, προώθηση ναυτιλιακών σπουδών και γαλάζιων επαγγελμάτων.

• Ανάληψη πρωτοβουλιών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων και ιδιαίτερα της συνεισφοράς του τομέα στην κλιματική αλλαγή.

• Προώθηση της υποψηφιότητας της Κύπρου για επανεκλογή στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).

• Έναρξη λειτουργίας θαλάσσιας Επιβατικής Σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X