Νέα

  • Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

Στη μάχη της ψηφιοποίησης ο ΙΜΟ – κάλεσμα κρατών σε πιλοτικό πρόγραμμα

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) έχει εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χώρες με μεσαίου μεγέθους λιμάνια για να συμμετάσχουν σε πιλοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού ψηφιοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών σε λιμένες.

Το έργο Single Window for Facilitation of Trade (SWiFT) θα αναπτύξει ένα σύστημα σε έναν πιλοτικό λιμένα που θα επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή, μέσω μίας ενιαίας πύλης, όλων των πληροφοριών που απαιτούνται από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες όταν ένα πλοίο καλεί σε λιμάνι. Αυτή η έννοια είναι γνωστή ως σύστημα θαλάσσιων ενιαίων παραθύρων (MSW). Το έργο SWiFT θα υλοποιηθεί από τον IMO σε συνεργασία με τη Σιγκαπούρη.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος, η επιλεγείσα χώρα θα ενημερωθεί σχετικά με τις απαραίτητες νομικές, πολιτικές και θεσμικές απαιτήσεις για το σύστημα MSW. Στη συνέχεια, η θύρα θα διαθέτει λειτουργικό λογισμικό MSW, υλικό ή/και υπηρεσίες πληροφορικής, διαμορφωμένες σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας. Θα παρέχεται επίσης εκπαίδευση.
Ο ΙΜΟ κάλεσε τα κράτη μέλη με προσδιορισμένο λιμένα μεσαίου μεγέθους να υποβάλουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος τους έως τις 30 Απριλίου 2021, προκειμένου να συμμετάσχουν στο έργο SWiFT.

Η υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του πιλοτικού σχεδίου αναμένεται να ξεκινήσει έως τις 15 Ιουνίου 2021.
Οι εργασίες για την εφαρμογή του ενιαίου θαλάσσιου παραθύρου θα στηρίξουν την επίτευξη του Στόχου 9 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο οποίος επιδιώκει την οικοδόμηση ανθεκτικών υποδομών, την προώθηση της βιώσιμης εκβιομηχάνισης χωρίς αποκλεισμούς και τη βιώσιμη εκβιομηχάνιση και την προώθηση της καινοτομίας.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X