Νέα

  • ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρωτοποριακή τεχνολογία για μείωση της διαρροής μεθανίου από πλοία

Μία από τις προκλήσεις για το μέλλον του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως θαλάσσιου καυσίμου και κύριο σημείο διαμάχης με την περιβαλλοντική κοινότητα, είναι η διαρροή μεθανίου άκαυτο φυσικό αέριο ( LNG)  απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Μια ελβετική εταιρεία τεχνολογίας κλιματισμού, η Daphne Technologies, αναφέρει ότι έχει λάβει εγκρίσεις σχεδιασμού τόσο από την DNV όσο και από το Lloyd’s Register για μια τεχνολογία μείωσης του μεθανίου που αντιμετωπίζει το πρόβλημα.

Οι περιβαλλοντολόγοι επισημαίνουν ότι η διαρροή μεθανίου είναι μία από τις πιο επιβλαβείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς αυξάνει το όζον στο επίπεδο του εδάφους.

Ενώ η βιομηχανία LNG αναφέρει ότι οι νεότεροι κινητήρες μειώνουν ή εξαλείφουν σημαντικά την ολίσθηση μεθανίου, βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη ερευνητικές προσπάθειες για την ανάπτυξη λύσεων για τη δέσμευση άκαυτου μεθανίου από τις εκπομπές ενός πλοίου.

 Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση plug-and-play, η Daphne Technologies αναφέρει ότι η λύση της μειώνει πάνω από 90 τοις εκατό της διαρροής μεθανίου από κινητήρες που κινούνται με LNG, παρέχοντας παράταση ζωής στο φυσικό αέριο ως θαλάσσιο καύσιμο και μια σαφή διαδρομή προς τη ναυτιλιακή βιομηχανία με ουδέτερο άνθρακα.

Η Daphne Technology ξεκίνησε ως spin-off από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Λωζάνης το 2017. Διεξάγει έρευνα και αναπτύσσει συστήματα για να βοηθήσει τη ναυτιλιακή βιομηχανία να μειώσει τις εκπομπές ρύπων. Η εταιρεία εργάζεται σε πολλές εφαρμογές των τεχνολογιών της για LNG και βαρέα καύσιμα. Έχει επίσης  αναπτύξει μια ενεργειακά αποδοτική διαδικασία χρησιμοποιώντας ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας που μετατρέπουν τους ρύπους στα καυσαέρια,  σε μη επικίνδυνες μορφές.

Πρόκειται για ένα μη καταλυτικό σύστημα καθαρισμού καυσαερίων που αναπτύχθηκε για τον περιορισμό της διαρροής μεθανίου από κινητήρες καυσίμου LNG, σε συνδυασμό με τη μείωση άλλων εκπομπών όπως NOx, SOx και PM (Black Carbon). Ονομάζεται SlipPure και το σύστημα έλαβε Αρχική έγκριση και από τους δύο νηογνώμονες. Το SlipPure, όπως αναφέρει η εταιρεία, μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα.

Η εταιρεία αναμένει να προχωρήσει σε πιλοτικές εφαρμογές και περαιτέρω ανάπτυξη στην πλήρη εμπορευματοποίηση του συστήματος. Πιστεύουν ότι θα εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου και πλοίων με καύσιμα LNG και θα τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε υπάρχοντα πλοία.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X