Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Πρωτοβουλία της Κύπρου για εμβολιασμό των ναυτικών Παγκοσμίως, υιοθετήθηκε διεθνώς

Η πρόταση της Κύπρου η οποία θέτει τη βάση για ένα Παγκόσμιο Πρόγραμμα Εμβολιασμού των ναυτικών, παρουσιάστηκε την περασμένη βδομάδα στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ – ILO: International Labour Organisation) στο πλαίσιο της Επιτροπής που εξετάζει θέματα που άπτονται της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας.

Συγκεκριμένα, η Κύπρος μέσα από την πρόταση της καλεί τους αρμόδιους Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία με τα κράτη και τους κοινωνικούς εταίρους, να αναλάβουν συντονισμένη προσπάθεια εμβολιασμού των ναυτικών σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού προηγηθεί σχετική χαρτογράφηση των αναγκών της ναυτιλιακής βιομηχανίας, περιλαμβανομένου του αριθμού εμβολίων που απαιτούνται.

Η πρόταση μέσα από συνεχείς προσπάθειες της Κύπρου σε διάφορα επίπεδα υιοθετήθηκε με Ψήφισμα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Επισημαίνεται ότι η Κύπρος ήταν η μόνη χώρα που κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για εμβολιασμό των ναυτικών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα που έχει προκύψει σε παγκόσμιο επίπεδο με τον επαναπατρισμό των ναυτικών και τις αλλαγές πληρωμάτων λόγω της πανδημίας.

Η Κύπρος πήρε τα εύσημα για αυτή την πρωτοβουλία από μεγάλο αριθμό κρατών και το σύνολο των κοινωνικών εταίρων.  Η εξέλιξη αυτή επιδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία της Κυπριακής Ναυτιλίας και συμβάλλει στην πρωταγωνιστική της παρουσία στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X