Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Προτεινόμενες  μεταρρυθμίσεις στον αμερικανικό  νόμο περί ναυτιλίας πυροδοτούν αντιδράσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ναυτιλίας

Πριν από μερικούς μήνες οι ΗΠΑ προχώρησαν στην πρώτη σημαντική αναθεώρηση του νόμου για τη ναυτιλία, με νομοθετική ρύθμιση. Αυτή την περίοδο η χώρα εντείνει τις προσπάθειες της  για  αντιμετώπιση πρόσθετων ζητημάτων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των μεταφορέων, καθώς και των τερματικών. Το πρώτο νομοσχέδιο προτάθηκε την περασμένη Παρασκευή, 24 Μαρτίου, και δέχεται ήδη έντονες επικρίσεις από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας, την ομάδα πίεσης του κλάδου.

Άλλα σχετικά  νομοσχέδια αναμένεται επίσης να κατατεθούν στο αμερικανικό  Κογκρέσο τις επόμενες ημέρες.

Πέντε αμερικανοί νομοθέτες όλοι από την Καλιφόρνια με επικεφαλής τον εκπρόσωπο Τζιμ Κόστα εισήγαγαν τον πρόταση  για την επιβολή του νόμου περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας Ocean Shipping, ο οποίος θα καταργούσε την εξαίρεση για τους ξένους αερομεταφορείς, από όλους τους ομοσπονδιακούς αντιμονοπωλιακούς νόμους των ΗΠΑ. Το νομοσχέδιο,  υποστηρίζει το περιεχόμενο του,  θα αντιμετωπίσει αθέμιτες πρακτικές που βλάπτουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις, τους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

“Τα φορτηγά πλοία με ξένη σημαία πρέπει να κατανοήσουν ότι η πρόσβαση στην αμερικανική αγορά και στους καταναλωτές της είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα”, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τζον Γκαραμέντι, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ως ένας από τους εισηγητές των μεταρρυθμίσεων του 2022.

Ο ίδιος έκρινε ότι το Κογκρέσο πρέπει να αποκαταστήσει την ισορροπία στα αμερικανικά λιμάνια, προκειμένου να  αντιμετωπίσει τη μακροχρόνια εμπορική ανισορροπία μεταξύ  Αμερικής  και την Κίνας, αλλά και άλλων κρατών.

Υπογραμμίζουν ότι το νομοσχέδιο τους που εξαιρεί τους αερομεταφορείς από τις αντιμονοπωλιακές διατάξεις θα μείωνε τις αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές επιχειρηματικές πρακτικές, τις αδικαιολόγητες και μονομερείς αυξήσεις των τιμών των εμπορευματοκιβωτίων και τα υπέρογκα τέλη κράτησης και αποζημίωσης.

Παρά τις περσινές αναθεωρήσεις του νόμου περί ναυτιλίας, οι χορηγοί ισχυρίζονται ότι οι αερομεταφορείς εξακολουθούν να αρνούνται τις κρατήσεις αμερικανικών εξαγωγικών φορτίων, όπως γεωργικά αγαθά, σε φαινομενικά οποιαδήποτε τιμή. Λένε ότι οι περαιτέρω τροποποιήσεις θα αποσυνδέσουν τις προσπάθειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου και της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ναυτιλίας να υπερασπιστούν τους Αμερικανούς εξαγωγείς, φορτωτές και καταναλωτές από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας απάντησε σθεναρά λέγοντας ότι μία από τις συνέπειες θα ήταν η κατάργηση των Συμφωνιών Διαμοιρασμού Πλοίων μεταξύ των μεταφορέων. Ο εμπορικός όμιλος υποστηρίζει ότι η εξαίρεση επιτρέπει στους μεταφορείς να μοιράζονται χώρο που δίνει το δικαίωμα  σε περισσότερους αερομεταφορείς, να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες σε περισσότερα λιμάνια. Η κατάργηση της εξαίρεσης που υποστηρίζουν, θα υπονόμευε την ανταγωνιστικότητα, μειώνοντας τις επιλογές ναυτιλίας σε ένα ευρύτερο φάσμα λιμένων.

Οι χορηγοί του αντιμονοπωλιακού νομοσχεδίου αναφέρουν προτάσσουν ένα  επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε πέρυσι, όταν το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι 10 μεγαλύτεροι αερομεταφορείς ωκεανών, οι οποίοι είναι όλες εταιρείες με έδρα το εξωτερικό που εκμεταλλεύονται πλοία με ξένη σημαία, ελέγχουν περισσότερο από το 80 τοις εκατό της ναυτιλιακής αγοράς.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας απορρίπτει αυτόν τον αριθμό, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν αερομεταφορείς με μερίδιο χωρητικότητας άνω του 20%. Σε ολόκληρο τον κλάδο, υπάρχουν μόνο τρεις αερομεταφορείς με μερίδια χωρητικότητας άνω του 10 τοις εκατό και μόνο επτά με μερίδια χωρητικότητας άνω του πέντε τοις εκατό παγκοσμίως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X