Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πλήγμα 7,5% στα έσοδα από την πλοιοδιαχείριση στην Κύπρο, το πρώτο εξάμηνο του 2020

Οι περιορισμοί μεταφοράς / ταξιδιού που προκλήθηκαν από την πανδημία του COVID-19, επηρέασαν σημαντικά τον τομέα των εσόδων στον κλάδο πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο. Τα έσοδα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση διαχείρισης πλοίων, του τμήματος στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας, καταγράφονται στα €484 εκατομμύρια κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020, μειωμένα κατά €39 εκατομμύρια σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2019.

Η έκθεση καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.

Αντιπροσωπεύει μείωση 7,5% στα έσοδα, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019 (2019H1) και αντιστοιχεί στο 4,8% του ΑΕΠ της Κύπρου (ως κύκλος εργασιών). Σαν ποσοστό, είναι πολύ κοντά στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 (4,9%).

Παγκόσμια αβεβαιότητα που αντικατοπτρίζεται και στην Κυπριακή ναυτιλία

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το τμήμα των επιβατηγών πλοίων της βιομηχανίας παρουσίασε τις πιο σοβαρές συνέπειες από τους περιορισμούς COVID-19, ενώ όσον αφορά το τμήμα εμπορικών πλοίων του κλάδου (π.χ. εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενόπλοια, μεταφορείς) η επίδραση ήταν μικρότερη.

Η αρνητική ανάπτυξη αντικατοπτρίζεται επίσης στα έσοδα της Κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Παρόλο που η αβεβαιότητα παραμένει στο οικονομικό περιβάλλον, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει ανάκαμψη, μόλις τερματιστούν οι περιορισμοί.

Η Έκθεση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αναφοράς σχετικά με τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ Εταιρειών διαχείρισης πλοίων και πελατών τους.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X