Νέα

  • ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καδής: Πλήρης υποστήριξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Την επείγουσα ανάγκη για πολιτικές που πρόσκεινται σε οικονομικά μοντέλα τα οποία θα ενσωματώνουν τη διάσταση της βιοποικιλότητας, ανέπτυξε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, σε παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη διαδικτυακά.

Στην μαγνητοσκοπημένη ομιλία του ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε την αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων αιτίων της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης του οικοσυστήματος. Τα μέτρα αυτά είναι θεμελιώδη για την επίτευξη των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης του 2030 και την πραγμάτωση του οράματος του 2050 για την Βιοποικιλότητα «Ζώντας σε Αρμονία με τη Φύση», είπε.

Ο κ. Καδής εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει πολιτικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, την προώθηση της κυκλικής και βιώσιμης γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας.

Υπενθύμισε την πρόσφατη έγκριση από την κυπριακή Κυβέρνηση της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, με στόχους τη διατήρηση των οικοτόπων και όλων των ζωντανών οργανισμών καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης προστατευομένων περιοχών. Αναφέρθηκε επίσης στη θέσπιση της Στρατηγικής για τη Κυκλική Οικονομία ενώ είπε ότι ταυτόχρονα γίνονται πολλές εκστρατείες εκπαίδευσης και ενημέρωσης που εστιάζονται στη βιοποικιλότητα και στα πρότυπα κατανάλωσης.

Υπογράμμισε επίσης την αλληλεξάρτηση της απώλειας της βιοποικιλότητας με την κλιματική αλλαγή. Ως εκ τούτου, τόνισε ότι θα πρέπει όλοι να ενισχύσουν τις προσπάθειες τους για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Ανέφερε πως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη υιοθετήσει μια Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Στρατηγική Μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής.

Καταλήγοντας ο Υπουργός Γεωργίας έκανε αναφορά και στο παράνομο εμπόριο άγριων ζώων, μέσω του οποίου εμφανίζονται ζωονόσοι με καταστροφικές συνέπειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X