Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας- Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ναυτικούς από το ΥΦ.Ν

«Βιώσιμη ναυτιλία για έναν βιώσιμο πλανήτη», είναι η θεματική στην οποία εστιάζει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρα Ναυτιλίας. Σε ανακοίνωση του υφυπουργείου επισημαίνεται η προσήλωση της κυπριακής ναυτιλίας στην αειφόρο ανάπτυξη καθώς και στη ανάληψη πρωτοβουλιών για μια πιο κοινωνικά υπεύθυνη ναυτιλιακή βιομηχανία. 


Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προστίθεται στην ανακοίνωση, επεξεργάζεται μια σειρά περιβαλλοντικών “πράσινων” κινήτρων, που θα επιβραβεύουν τις εταιρείες που λαμβάνουν ενεργά μέτρα για τη μετάβαση σε ένα περιβάλλον με μηδενικές ανθρακούχες εκπομπές, τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τα κίνητρα αυτά θα λάβουν τη μορφή έκπτωσης στο φόρο χωρητικότητας για πλοία που καταδεικνύουν περαιτέρω μειώσεις του επιτευχθέντος Σχεδιαστικού Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Efficiency Design Index – EEDI), από τις μειώσεις που απαιτεί η διεθνής Σύμβαση MARPOL ή μειώσεις της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων σε δύο διαδοχικές ετήσιες περιόδους αναφοράς που συλλέγονται στα πλαίσια τoυ συστήματος  συλλογής δεδομένων (Data Collection System) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Ραχοκοκαλιά στην οικονομία η Ναυτιλία

Η ναυτιλία αποτελεί την ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου εμπορίου και είναι σημαντικό για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του τομέα, οι ναυτικοί να εργάζονται κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες. Η πανδημία του κορονοϊού έχει θέσει σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση τους ναυτικούς, αφού οι αλλαγές πληρωμάτων και ο επαναπατρισμός τους έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολος έως αδύνατος. Η Κύπρος, ως ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά κράτη, ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε το επάγγελμα του ναυτικού ως ζωτικής σημασίας, εφαρμόζοντας αριθμό πρακτικών μέτρων για να διευκολύνει τις αλλαγές πληρωμάτων εν μέσω της πανδημίας. Συγκεκριμένα, από τον Μάϊο έγινε κατορθωτή η αλλαγή πληρωμάτων στα πλοία ή ο επαναπατρισμός περίπου 5000 ναυτικών από την Κύπρο. Οι αλλαγές πληρωμάτων εξακολουθούν να είναι εφικτές στη Κύπρο, νοουμένου ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και εφαρμόζονται διαδικασίες που επιτρέπουν στους ναυτικούς να επιστρέψουν ασφαλείς στις οικογένειές τους. 

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας πιστεύει ότι η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, βρίσκεται στο επίκεντρο της διασφάλισης ενός αειφόρου και βιώσιμου μέλλοντος για τη ναυτιλία. Το Υφυπουργείο επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την ενεργό και πρωταγωνιστική παρουσία της Κύπρου στη διαμόρφωση νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου που στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη του τομέα και στη προστασία των δικαιωμάτων και την ευημερία των ναυτικών, τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει αναγνωρίσει τις θαλάσσιες μεταφορές ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης στο σύστημα μεταφορών. Οι όποιες μελλοντικές νομοθετικές ενωσιακές πρωτοβουλίες θα πρέπει να υποστηρίζουν την καινοτομία, να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και να προωθούν μέτρα για προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η προώθηση περιφερειακών ρυθμίσεων θα θέσουν την ευρωπαϊκή και κατ’ επέκταση την κυπριακή ναυτιλία σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά ναυτιλιακά κέντρα.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης επισημαίνει, ότι η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ ενός περιβαλλοντικά αειφόρου αλλά συνάμα και ενός οικονομικά βιώσιμου πλαισίου που θα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα του τομέα αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ναυτιλία σήμερα. Μέσα από τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας αναδύονται και ευκαιρίες τις οποίες θα πρέπει η ναυτιλιακή βιομηχανία να εκμεταλλευτεί.

Η Κύπρος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή και διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, τις ρυθμιστικές αρχές και τη βιομηχανία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαμορφωθεί ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα θαλάσσιων μεταφορών, το οποίο  θα ηγείται των  παγκόσμιων προσπαθειών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 

Στόχος της Κύπρου είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής ναυτιλίας και η παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών κατά τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό, διασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του εμπορίου αλλά και την ευημερία των ναυτικών.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X