Νέα

  • ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ

Παγκόσμια ημέρα Μετεωρολογίας 2021: “Οι ωκεανοί, το κλίμα και ο καιρός”

Γράφει ο Δρ. Φίλιππος Τύμβιος Φυσικός – Μετεωρολόγος

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, την μείωση της απώλειας ζωών και περιουσιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές και άλλου είδους καταστροφικά γεγονότα που συνδέονται με τον καιρό, το κλίμα και το νερό, καθώς και της ανάγκης διαφύλαξης και προστασίας τόσο του περιβάλλοντος, όσο και του παγκόσμιου κλίματος για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές ανθρώπων, τη σημασία ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου παγκόσμιου συστήματος παρατήρησης, συλλογής , διαχείρισης και διάδοσης μετεωρολογικών, υδρολογικών και σχετικών με αυτά προϊόντων, στις 23 Μαρτίου του 1950 τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη για τη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας (WMO, ΠΜΟ).

Η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), με την υπ΄αριθμό 2785 και ημερομηνία 7/3/1963 προσχώρησε στον ΠΜΟ. Η κύρωση της προσχώρησης έγινε νόμος της ΚΔ το 2011. Με βάση το νόμο αυτό, μόνιμος εθνικός αντιπρόσωπος στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό είναι ο διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, η 23η Μαρτίου ορίσθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας. Κάθε έτος, ο ΠΜΟ επιλέγει ένα θέμα του άμεσου ενδιαφέροντος και επικεντρώνει τις προσπάθειές του για προώθηση της γνώσης σχετικά με το θέμα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας για το 2021 είναι «Ο ωκεανός, το κλίμα και ο καιρός μας» το οποίο εστιάζει την παγκόσμια προσοχή του ΠΜΟ στη σύνδεση του ωκεανού, του κλίματος και του καιρού μέσα στο σύστημα της Γης και της ατμόσφαιρας της. Σηματοδοτεί επίσης την έναρξη της δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την επιστήμη των ωκεανών για την αειφόρο ανάπτυξη (2021-2030) (United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030).

Ο ορισμός της «Δεκαετίας» ενισχύει τις προσπάθειες συγκέντρωσης της γνώσης της επιστήμης των ωκεανών μέσω καινοτόμων και μοντέρνων ιδεών ως βάση πληροφοριών για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και να βοηθήσουμε τις χώρες-μέλη του οργανισμού να ενισχύσουν την ικανότητά τους να διατηρούν ασφαλείς τις ζωές και τις περιουσίες – μειώνοντας τον κίνδυνο καταστροφής – ώστε να διατηρηθούν βιώσιμες οικονομίες.

Οι ωκεανοί είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία και την εξέλιξη του καιρό και του κλίματος:

Καλύπτοντας περίπου το 70% της επιφάνειας της Γης, οι ωκεανοί αποτελούν  σημαντικό παράγοντα για τον καιρό και το κλίμα του κόσμου. Κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι η πολύ σημαντική συμβολή του στην παρατηρούμενη κλιματική αλλαγή. Ο ωκεανός είναι επίσης σημαντικός μοχλός της παγκόσμιας οικονομίας, μεταφέροντας πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου και διατηρώντας το 40% της ανθρωπότητας που ζει σε απόσταση 100 χλμ. Από την ακτή. Αναγνωρίζοντας τα πιο πάνω, οι Εθνικές Μετεωρολογικές και Υδρολογικές Υπηρεσίες και οι ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο, παρακολουθούν τακτικά τον ωκεανό και πώς αλλάζει, μοντελοποιώντας πώς επηρεάζει την ατμόσφαιρα και παρέχοντας μια μεγάλη ποικιλία θαλάσσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της παράκτιας διαχείρισης και της ασφάλειας της ζωής στη θάλασσα. Σήμερα, οι αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθιστούν τις ωκεάνιες παρατηρήσεις, έρευνα και υπηρεσίες πιο κρίσιμες από ποτέ.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X