Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο Ναυτιλιακός Συνασπισμός καλεί την ΕΕ  να οριστικοποιήσει τον κανονισμό για τις ανθρακούχες εκπομπές

Στην έκδοση κοινής δήλωσης υποστήριξης το ναυτιλιακού κανονισμού FuelEU, προχώρησε ένας ευρύς συνασπισμός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, καλώντας παράλληλα τα ευρωπαϊκά ρυθμιστικά όργανα να αποσαφηνίσουν πλήρως τον κανονισμό.

Aυτή την περίοδο τα τρία βασικά όργανα της ΕΕ συνεδριάζουν για να οριστικοποιήσουν τις τελικές λεπτομέρειες που αφορούν στο λεκτικό των προνοιών του κανονισμού.

Ο Ναυτιλιακός Κανονισμός FuelEU έχει τη δυνατότητα να θέσει τις απαραίτητες ρυθμιστικές προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του ναυτιλιακού τομέα. Οι υπογράφοντες καλούν τους συννομοθέτες να εκμεταλλευτούν πλήρως αυτή την ευκαιρία για να καταστήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία παγκόσμιο ηγέτη στην πράσινη ναυτιλία, αυξάνοντας τις φιλοδοξίες των ορίων έντασης GHG και προωθώντας την απορρόφηση πράσινων, βιώσιμων ηλεκτρονικών καυσίμων μέσω μιας ειδικής δεσμευτικής υπο- ποσοστό.

Αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει με τους αντίστοιχους στόχους για τους προμηθευτές καυσίμων και τα λιμάνια για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πράσινων ηλεκτρονικών καυσίμων

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, η ΕΕ κατέληξε πέρυσι σε μια ευρεία συμφωνία για την εισαγωγή της ναυτιλιακής βιομηχανίας στο πρόγραμμα ανώτατων ορίων και εμπορίου για τις εκπομπές. Το αμφιλεγόμενο πακέτο Fit for 55 αντιμετωπίζει βιομηχανίες που είναι δύσκολο να απανθρακωθούν, επιβάλλοντας τέλη στη ναυτιλία, ενώ προσπαθεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη των πράσινων, ηλεκτρονικών καυσίμων.

Οι 47 υπογράφοντες, που αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των πράσινων καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των χρηστών και των δυνάμεων της ναυτιλιακής τεχνολογίας, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον συνεχιζόμενο τριμερή διάλογο για τον FuelEU.

Η ομάδα ζητά την άμεση εισαγωγή ισχυρότερων ορίων έντασης GHG και μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών καυσίμων. Ενώ σημειώνει τις μέχρι τώρα ενέργειες της ΕΕ, η ομάδα ζητά πολλαπλασιασμό με τη μορφή της επιμέρους ποσόστωσης δύο τοις εκατό για ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης. Λένε επίσης ότι η επιμέρους ποσόστωση εφαρμόζεται σε όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X