Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Οι “Πράσινοι” της Ευρώπης ζητούν απαγόρευση της απόρριψης λυμάτων στη θάλασσα από scrubbers

Επιτακτικά παρεμβαίνουν οι “Πράσινοι” ευρωβουλευτές για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη ναυτιλία. Μέσω ενός σχεδίου έκθεσης η ευρωβουλευτής των Πρασίνων Karima Deli, απευθύνει έκκληση στην ΕΕ ουσιαστικά να απαγορεύσει την απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα από τη χρήση scrubbers και να μην υπάρξει μια «μετατόπιση της μόλυνσης από τον αέρα στη θάλασσα». 

Εκτιμήσεις αρμοδίων αναφέρουν ότι πρόκειται για πιέσεις που θα πρέπει να προβληματίσουν το σύνολο της ναυτιλιακής οικογένειας λαμβάνοντάς υπόψη ότι οι Πράσινοι και οι Οικολόγοι της Ευρώπης έχουν σημαντική πρόσβαση στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων και περιβαλλοντικών νομοθεσιών. Η άποψή τους όχι μόνο επηρεάζει αρκετά νομοθετικά κέντρα σε πρωτεύουσες της Ευρώπης αλλά και εισακούγεται όλο και περισσότερο σε πολλά ευρωπαϊκά όργανα στις Βρυξέλλες. Είναι ενδεικτικό ότι πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής ανήκει στην ομάδα των Πράσινων ευρωβουλευτών.

Στην αναφορά της η Ευρωβουλευτής των Πρασίνων Karima Delli και πρόεδρος της επιτροπής Μεταφορών (TRAN) τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου «τα απόβλητα των scrubbers να συλλέγονται και διαχειρίζονται από τις λιμενικές εγκαταστάσεις». Μάλιστα η αναφορά προτείνει στην Επιτροπή να αναλάβει διεθνείς δράσεις και το θέμα να τεθεί επί τάπητος και στον ΙΜΟ.

Ο στόχος της εισηγήτριας της έκθεσης είναι να προτείνει ένα σχέδιο δράσης σε επίπεδο ΕΕ που να καθορίζει συγκεκριμένα τεχνικά αλλά και επιχειρησιακά μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών από τη ναυτιλία.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO), ήδη ανακοίνωσε τις απόψεις του αναγνωρίζοντας ότι το σχέδιο της κ. Delli συμβάλλει θετικά στον γενικότερο προβληματισμό σχετικά με τρόπους ώστε οι θαλάσσιες να μη συμβάλλουν στην  κλιματική αλλαγή και να αποκτήσουν φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X