Νέα

  • “SEA” YOU

Οι νέοι χαράζουν πολιτική για την «Προστασία της Θάλασσας»

Ο οργανισμός Active Zone Outdoor,  στο πλαίσιο της υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Youth 4 the sea and vice versa”, δίνει την ευκαιρία στους νέους να χαράξουν τη δική τους πολιτική σε θέματα που αφορούν στη θάλασσα. Συμμετοχικός διάλογος έχει προγραμματισθεί για το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στην Επισκοπή Πάφου 10:00-13:00 και θα έχει θέμα  “Προστασία της θάλασσας” .

Θα ακολουθήσει εκστρατεία καθαριότητας της παραλίας ΣΟΔΑΠ στην Πάφο, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών και Μελέτης ΑΚΤΗ. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus, θέτει ως βασικότερό του σκοπό την ενασχόληση των νέων με τα κοινά και την προώθηση της ενημέρωσης για τη θάλασσα. Ο διάλογος αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την προστασία της θάλασσας και των ακτών.

Ζητούμενα, η εμπλοκή και συμμετοχή νέων από ολόκληρη την Κύπρο σε ανοιχτή συζήτηση με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων προκειμένου να προταθούν μέτρα σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, που θα επιτρέψουν την καλλιέργεια οικολογικής κουλτούρας σε σχέση με την προστασία της θάλασσας και των ακτών.

 Ο διάλογος «Προστασία της θάλασσας» αποτελεί τον τρίτο από μία σειρά τεσσάρων διαλόγων που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Ως απόρροια των συνεργατικών διαλόγων, θα αναπτυχθεί Έντυπο Πολιτικής το οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί ως έντυπο εισηγήσεων στη χάραξη πολιτικής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X