Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ξεπερνούν τις 200.000 οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί διεθνώς

Η διεθνής ναυτιλία ανησυχεί ότι αυξάνεται ο αριθμός των ναυτικών που επηρεάζονται από τις δυσκολίες στο καθεστώς αλλαγής πληρώματος, οι οποίες εντείνονται λόγω των νέων ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις σαν απάντηση στην εμφάνιση νέων μεταλλάξεων του κορονοϊού.

Η τελευταία ανάλυση από την πλευρά της ναυτιλιακής βιομηχανίας δείχνει σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) ότι 200.000 ναυτικοί παραμένοι εγκλωβισμένοι είτε στα πλοία είτε στη στεριά. Ο αριθμός αυτός είναι βέβαια σημαντικά μειωμένος από τους 400.000 ναυτικούς που έπρεπε κάποια στιγμή στην κορύφωση της κρίσης να επαναπατριστούν.

Ωστόσο, με τις κυβερνήσεις να επαναφέρουν αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και περιορισμούς ταξιδιού λόγω των νέων παραλλαγών COVID-19 καθιστούν δυσκολότερη τη μεταφορά των πληρωμάτων από και προς τα πλοία.

Μέχρι στιγμής, μόνο 55 χώρες και δύο συνδεδεμένα μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) έχουν δηλώσει τους ναυτικούς ως βασικούς εργαζόμενους . Σε μια απόφαση ορόσημο τον Δεκέμβριο του 2020, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) διαπίστωσε ότι οι κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ναυτικών, όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006. Ο οργανισμός του ΟΗΕ κάλεσε τα κράτη να αναγνωρίσουν τους ναυτικούς ως βασικούς εργαζόμενους.
Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την ιεράρχηση εμβολιασμού για τους ναυτικούς. Τα διαβατήρια εμβολίων που εξετάζονται από ορισμένα κράτη αποτελούν δυνητικό εμπόδιο στην αλλαγή του πληρώματος, καθώς οι ναυτικοί από αναπτυσσόμενες χώρες είναι απίθανο να έχουν την ευκαιρία να λάβουν εμβόλια το νωρίτερο τον Ιούλιο.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X