Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ναυτιλιακό μέτωπο, με στόχο την χρηματοδότηση έργων για την απανθρακοποίηση

Καθώς οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (EU ETS) μπαίνουν στην τελική ευθεία, ευρωπαίοι πλοιοκτήτες, εκπρόσωποι λιμανιών και λιμενικών φορέων, ο τομέας κρουαζιέρας και πορθμείων, τα ναυπηγεία και οι κατασκευαστές εξοπλισμού, οι προμηθευτές καυσίμων, οι φορτωτές και οι διαμεταφορείς επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους προς τις ρυθμιστικές αρχές να επιστρέψουν έσοδα του ETS που προέρχονται από τη ναυτιλία, στον ναυτιλιακό τομέα.

Ο ναυτιλιακός κλάδος προτρέπει τις ρυθμιστικές αρχές να εισαγάγουν υποχρεωτικές προσκλήσεις προγραμμάτων, αφιερωμένα στον ναυτιλιακό τομέα στο Ταμείο Καινοτομίας και να τα χρηματοδοτήσουν μέσω των εσόδων που προέρχονται από τα δικαιώματα του ETS.

Προκειμένου να συμβάλουν αποτελεσματικά στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του κλάδου, τέτοιες προσκλήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια σχεδιασμένα για ναυτιλιακά έργα, κατάλληλα για να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του ναυτιλιακού κλάδου. Η δέσμευση εσόδων μέσω ενός πλαισίου κατάλληλου για τον σκοπό αυτό, είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί από το πακέτο Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και Fit-for-55.

Σύμφωνα με το ΓΓ της ECSA Σωτήρη Ράπτη : «Η ναυτιλιακή βιομηχανία που αποτελείται από πλοιοκτήτες, λιμάνια, προμηθευτές καυσίμων, χρήστες, διαχειριστές πλοίων, κατασκευαστές κινητήρων και ναυπηγεία ένωσε για άλλη μια φορά τις δυνάμεις της για να καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση του κλάδου. Καλούμε το Κοινοβούλιο και Το Συμβούλιο να διαθέσει τα έσοδα του ETS από τη ναυτιλία στο πλαίσιο ειδικών προσκλήσεων στο Ταμείο Καινοτομίας. Η δέσμευση θα παράσχει ουσιαστική υποστήριξη στον ναυτιλιακό τομέα καθώς προσπαθεί να απελευθερωθεί από τις ανθρακούχες εκπομπές».

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X