Νέα

  • ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέο σχέδιο δράσης για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων

Μέχρι το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο σχέδιο δράσης για τη διατήρηση των πόρων της αλιείας και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Mε στόχο να ωφεληθεί τόσο η μακροπρόθεσμη ευημερία των αλιέων όσο και η υγεία των ωκεανών μας και επομένως του πλανήτη μας.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη περιορισμού της χρήσης αλιευτικών εργαλείων που είναι πιο επιβλαβή για τη βιοποικιλότητα. Με ιδιαίτερη προσοχή στην τράτα βυθού.

Στο σχέδιο της ΕΕ το 2021, θα περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση σημαντικών περιοχών υποβαθμισμένων και πλούσιων σε άνθρακα οικοσυστημάτων στη θάλασσα.

Η παγκόσμια βιοποικιλότητα καταστρέφεται με ρυθμό άνευ προηγουμένου στην ανθρώπινη ιστορία.
Σύμφωνα με τελευταία έρευνα, οι πληθυσμοί άγριας ζωής έχουν μειωθεί κατά 68% από το 1970.

Ένα εκατομμύριο είδη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν έως τα τέλη αυτού του αιώνα.

Όλα τα ωκεάνια οικοσυστήματα, από ρηχά νερά έως βαθιά νερά, επηρεάζονται από την υπεραλίευση, τη ρύπανση, την παράκτια ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή.

Τολμηρά μέτρα θα αντιστρέψουν την κατάσταση

Ωστόσο, οι απώλειες της φύσης θα μπορούσαν ακόμη να αντιστραφούν. Με μια σειρά φιλόδοξων μέτρων, σύμφωνα με τους ειδικούς. Συμπεριλαμβανομένων πιο τολμηρών προσπαθειών διατήρησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι έως το 2030 όλα τα οικοσυστήματα θα αποκατασταθούν. Θα είναι ανθεκτικά και θα προστατεύονται επαρκώς.

Μία πρωτοβουλία ορίζει το 30% της ευρωπαϊκής θάλασσας ως προστατευόμενη περιοχή.

Συμπεριλαμβανομένου του 10% υπό αυστηρή προστασία για περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας.

Αυτό, αντιπροσωπεύει μια φιλόδοξη διπλή πρόκληση για τα κράτη μέλη της ΕΕ.

  • Να αυξήσουν περαιτέρω την κάλυψη των δικτύων τους θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (MPA).
  • Να διασφαλίσουν αποτελεσματική διαχείριση εντός αυτών.

Αυτή η στρατηγική περιγράφει επίσης τη φιλοδοξία της ΕΕ εν όψει των παγκόσμιων διαπραγματεύσεων. Για το πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 στην επόμενη Σύμβαση COP15 για τη βιοποικιλότητα των Ηνωμένων Εθνών.

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν τη μείωση της πίεσης από την αλιεία και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες, την αντιμετώπιση της ρύπανσης και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Πράσινη ανάκαμψη μετά την πανδημία

Στο πλαίσιο μετά το Covid-19, η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ στοχεύει:

  • Στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας σε μελλοντικές απειλές. Οπως επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, δασικές πυρκαγιές, επισιτιστική ανασφάλεια ή εκδηλώσεις ασθενειών.
  • Συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της άγριας ζωής και της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου άγριων ζώων.

Ένα βασικό μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, θα υποστηρίξει επίσης μια πράσινη ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X