Νέα

  • ΕΝΑΛΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας CMMI – Πανεπιστημίου Frederick για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI) υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Frederick με στόχο τη  διευκόλυνση και ενθάρρυνση της συμμετοχής ερευνητών σε θέματα θαλάσσιων και ναυτιλιακών ερευνών και την πρόσβαση του κοινού σε σχετικές πληροφορίες.

Το μνημόνιο υπογράφηκε την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια διαδικτυακής τελετής από τον Γιώργο Δημοσθένους, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick και τον Ζαχαρία Σιόκουρο, Διευθύνωντα Σύμβουλο του CMMI.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, τα δύο μέρη θα συνεργαστούν σε θέματα που αφορούν τον ναυτιλιακό και θαλάσσιο τομέα, θα αναπτύξουν ερευνητικά προγράμματα στα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας, θα συνεργαστούν στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (RTDI), και συγκεκριμένα σε πεδία όπως τα «Μεγάλα Δεδομένα» (Big Data), τη ρομποτική, τον «ανθρώπινο παράγοντα» (human elements), την πολιτιστική κληρονομιά, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την απεξάρτηση από τον άνθρακα στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η συνεργασία, προστίθεται,παρέχει στους δύο οργανισμούς ένα εργαλείο για κοινές δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης στον ναυτιλιακό και θαλάσσιο τομέα. Το Μνημόνιο προνοεί επίσης τη συμμετοχή του ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού των δύο οργανισμών σε κοινά ερευνητικά έργα.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Γιώργος Δημοσθένους δήλωσε, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ότι το Πανεπιστήμιο μέσα από τις διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή του στο EU-CONEXUS μια διακρατική συνεργασία Πανεπιστημίων για την αειφόρο παράκτια οικιστική ανάπτυξη, έχει αναπτύξει μακρόχρονη εμπειρία και πολύπλευρη τεχνογνωσία στον τομέα της ναυτιλίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Πέρα από το προπτυχιακό πρόγραμμα στις Ναυτιλιακές Σπουδές, το πρώτο σε ακαδημαϊκό επίπεδο στην Κύπρο, προσφέρουν, συνέχισε, καινοτόμα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Marine Engineering, στο Ναυτικό Δίκαιο, στο Διεθνές Εμπόριο και στη Ναυτιλιακή Διοίκηση, ενώ είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο  που διαθέτει εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ναυτιλιακά θέματα.

“Οι κοινές μας δράσεις με το CMMI θα επιτρέψουν στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα να συμβάλει ακόμη περισσότερο στα ζητήματα της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας μέσα από ένα πολυθεματικό πρίσμα, με τρόπο ουσιαστικό και εποικοδομητικό προς όφελος και των δύο μερών”.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, Νατάσσα Φρειδερίκου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την  υπογραφή του Μνημονίου, ανάμεσα στους δύο οργανισμούς «που έχουν κοινές δράσεις και όραμα, μπορούν να ενώσουν δυνάμεις και να έχουν μια γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του CMMI, Ζαχαρίας Σιόκουρος εξέφρασε “την ισχυρή πεποίθηση πως η ανταλλαγή γνώσης και η συμμετοχή μας σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Frederick θα αποδώσει απτά αποτελέσματα, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation), η απεξάρτηση από τον άνθρακα, η σταδιακή μετάβαση στα αυτόνομα πλοία (χωρίς πλήρωμα) και οι ευκαιρίες που αναδύονται στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.»

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X