Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μια υποσχόμενη στρατηγική για την προστασία της θάλασσας, από νέους 13-30 ετών

Την ενεργό εμπλοκή τους για τον περιορισμό των απειλών  που δέχεται το θαλάσσιο περιβάλλον από διάφορους παράγοντες και πηγές (π.χ. αυθαίρετη παράκτια ανάπτυξη, ρύπανση, ανθρώπινη συμπεριφορά), σφράγισαν νέοι ηλικίας 13-30 ετών, στο συμμετοχικό διάλογο με θέμα “Προστασία της θάλασσας” με διοργανωτή τον ΜΚΟ Active Zone Outdoor .

Ο διάλογος πραγματοποιήθηκε το Σάβββατο 1η Αυγούστου και εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου “Youth 4 the sea and vice versa”. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+, είχε ως στόχο την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους νέους και την προώθηση της προστασίας της θάλασσας και των ακτών της Κύπρου. 

Οι νέοι με τη συμβολή αρμοδίων για χάραξη πολιτικής και λήψη αποφάσεων, θα προχωρήσουν  στην από κοινού κατάρτιση μέτρων για απάμβλυνση της κατάστασης και θα αναπτύξουν στρατηγική για την προστασία της θάλασσας και των ακτών.

Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των εισηγήσεων των συμμετεχόντων, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο προσωπικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, προκύπτει ότι η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την προστασία της θάλασσας θα μπορούσε να διευκολυνθεί μέσω των ακόλουθων μέτρων:

1) Συνεργασία ΜΚΟ με το κράτος και εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής – κοινωνικής ευθύνης για επιβράβευση πολιτών που συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές δράσεις,

2) Παροχή κινήτρων από το κράτος για ανάπτυξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων που θα ασχολούνται με τη θάλασσα και την προστασία της,

3) Ατομική ενημέρωση και ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών από τους νέους για την προστασία της θάλασσας,

4) Ενθάρρυνση νέων και πολιτών για συμμετοχή σε οργανώσεις, κινήσεις, οργανισμούς που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον και

5) Ενίσχυση και θεσμοθέτηση κυκλικής οικονομίας.

Οι εισηγήσεις θα περιληφθούν σε Έντυπο Πολιτικής, το οποίο αναμένεται να προωθηθεί ως χάρτης εισηγήσεων στη χάραξη πολιτικής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Την ίδια μέρα τα μέλη του Active Zone Outdoor έδωσαν και εμπράκτως παραδείγματα, προχωρώντας σε εκστρατεία καθαριότητας στην παραλία ΣΟΔΑΠ στην Πάφο, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ και τον Δήμο Πάφου.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X