Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Με απόδοση 2,7%-3,1%, αρχίζει η διάθεση του ομολόγου της Safe Bulkers

Με εύρος απόδοσης 2,7%-3,1% ξεκινά τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 9 Φεβρουαρίου η δημόσια εγγραφή για το ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ, της «SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC», με την εγγύηση της ναυτιλιακής εταιρείας SAFE BULKERS INC.

Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια .

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα διατεθούν για την εξαγορά τεσσάρων πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X