Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Μειωμένη η εισροή νερού στα φράγματα λόγω της χαμηλής βροχόπτωσης

Στο μόλις 50,1% περιορίζεται η αποθηκευμένη ποσότητα των φραγμάτων στις ελεύθερες περιοχές, λόγω της μειωμένης βροχόπτωσης και κατά συνέπεια της μειωμένης εισροής νερού στα φράγματα.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Υδάτων, η αποθηκευμένη ποσότητα στα μεγάλα φράγματα της χώρας διαμορφώθηκε στις 5 Νοεμβρίου στα 145,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, που αντιστοιχεί σε 50,15 της ολικής τους χωρητικότητας σε σύγκριση με 220,9 εκατ. κυβ. μέτρα ή 76% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Με βάση τα στοιχεία, ο Κούρης, το μεγαλύτερο φράγμα στην Κύπρο, παρουσίαζε στις 5 Νοεμβρίου αποθηκευμένη ποσότητα 59,2 εκατ. κυβ. μέτρα, που αντιστοιχεί στο 51,5% της χωρητικότητάς του, σε σύγκριση με 81,3% της αντίστοιχης περσινής.
 
Γενικότερα, τα φράγματα του Νότιου Αγωγού (Κούρης, Καλαβασος, Λεύκαρα, Διπόταμου, Γερμασόγεια, Αρμίνου, Πολεμίδια και Άχνα) συνολικής χωρητικότητας 189,4 εκατ. κυβ. μέτρων παρουσίαζαν στις 5 Νοεμβρίου αποθηκευμένη ποσότητα στο 47,2% της χωρητικότητάς τους σε σύγκριση με 75% της αντίστοιχης περσινής.
 
Λίγο καλύτερη εικόνα παρουσίαζαν τα τρία φράγματα της Πάφου (Ευρέτου, Καναβιού και Μαυροκόλυμπου) συνολικής χωρητικότητας 71,7 εκατ. κυβ. μέτρων, αφού η αποθηκευμένη ποσότητα ανέρχεται σε 59,1% σε σύγκριση με 80,7% που ήταν η αντίστοιχη περσινή.

Τα φράγματα της Χρυσοχούς (Ευρέτου, Αργάκα, Πωμός, Αγία Μαρίνα) συνολικής χωρητικότητας 21,1 εκατ. κυβ. μέτρων παρουσίασαν αποθηκευμένη ποσότητα 48,7% της συνολικής σε σύγκριση με 72,2% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 
Το χαμηλότερο ποσοστό αποθηκευμένης χωρητικότητας στις 5 Νοεμβρίου καταγράφηκε στα φράγματα της Λευκωσίας (Βυζακιά, Ξυλιάτος και Καλοπαναγιώτης με σύνολο 3,83 εκατ. κυβ. μέτρα) με 30,3% σε σύγκριση με 56,6% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
 
Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική ζήτηση νερού στην Κύπρο το 2020 ήταν 266 εκατ. κυβ. μέτρα, εκ των οποίων τα 221 εκατ. κυβ. μέτρα καλύφθηκαν από τη βροχόπτωση και με 52 εκατ. κυβ. μέτρα να προέρχονται από αφαλατωμένο και ανακυκλωμένο νερό, με το συνολικό ισοζύγιο για το έτος (διαθέσιμη ποσότητα νερού πλην της ζήτησης) να παρουσιάζει πλεόνασμα 7 εκατ. κυβ. μέτρων.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X