Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: Αιμοδότης της αειφόρου ανάπτυξης η Ναυτιλία

Όπως κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου η Ναυτιλιακή Κοινότητα γιορτάζει την “Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας”, η οποία καθιερώθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (Ιnternational Μaritime Οrganisation – “IMO”). Στόχος της Ημέρας αυτής είναι να εστιάσει την παγκόσμια προσοχή στη σημασία που έχει η Ναυτιλία, ως ο κύριος αιμοδότης του Παγκόσμιου Εμπορίου, στην αειφόρο ανάπτυξη την οικονομία και την κοινωνία.

Το φετινό θέμα, το οποίο είναι “Βιώσιμη Ναυτιλία για ένα Βιώσιμο Πλανήτη” έχει σκοπό να επισημάνει την ευαισθητοποίηση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κοινότητας ευρύτερα, στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και να δείξει το έργο που επιτελεί ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και τα Κράτη Μέλη του για την επίτευξη των στόχων αυτών. Θέλει επίσης να τονίσει τη σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η Ναυτιλία σε θέματα ασφάλειας και προστασίας της ζωής και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την “Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας”, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ετοίμασε ένα φιλμάκι με το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organisation – “IMO”), κ. Kitack Lim, στο οποίο επεξηγεί περαιτέρω το θέμα της “Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας”.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο διοργάνωσε στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, τηλεσεμινάριο Μελών με θέμα “The Atomic Battery – μια ενεργειακή επανάσταση μηδενικών εκπομπών για τις θαλάσσιες μεταφορές”, το οποίο παρουσίασε την προοπτική εναλλακτικών “πράσινων” βιώσιμων καυσίμων για τα μικρότερα πλοία και την τροφοδοσία μεγαλύτερων πλοίων.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X