Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΙΜΟ: Θεσπίζεται ο εορτασμός τη Παγκόσμιας Ημέρας για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία

Το Συμβούλιο του ΙΜΟ, που συνεδρίασε από τις 8 έως τις 12 Νοεμβρίου, αποφάσισε σήμερα να καθιερώσει την Παγκόσμια Ημέρα για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία, η οποία θα εορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου.

Μόλις εγκριθεί από τη Συνέλευση του ΙΜΟ τον Δεκέμβριο του 2021, ο εορτασμός θα γιορτάσει τις γυναίκες στον κλάδο, θα προωθήσει τη στρατολόγηση, τη διατήρηση και τη διαρκή απασχόληση των γυναικών στον ναυτιλιακό τομέα, θα τονώσει το προφίλ των γυναικών στη ναυτιλία, θα ενισχύσει τη δέσμευση του ΙΜΟ για τον Στόχο 5 (ισότητα των φύλων) και θα «εργαστεί» για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ανισορροπίας των φύλων στην θαλασσα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ Kitack Lim δήλωσε: “Χαιρετίζω την υιοθέτηση αυτής της πρότασης από το Συμβούλιο. Όχι μόνο κάνει περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη του SDG 5 για την ισότητα των φύλων, αλλά είναι μια τέλεια δράση συνέχειας του ψηφίσματος της Συνέλευσης του ΙΜΟ και της έκκλησης για επίτευξη ενός περιβάλλοντος χωρίς φραγμούς για τις γυναίκες, έτσι ώστε όλες να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως, με ασφάλεια και χωρίς εμπόδια στις δραστηριότητες της ναυτιλιακής κοινότητας».

Η πρόταση για τη θέσπιση Παγκόσμιας Ημέρας για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία εξετάστηκε για πρώτη φορά από την Επιτροπή Τεχνικής Συνεργασίας (TCC) του ΙΜΟ τον Σεπτέμβριο του 2021 μετά τη δυναμική του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Θέματος το 2019 «Ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλιακή κοινότητα».

Η πρόταση έλαβε ευρεία υποστήριξη από την Επιτροπή Τεχνικής Συνεργασίας της TCC για τη διαβίβαση της πρότασης στο Συμβούλιο.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X