Νέα

 • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η τελευταία συνέντευξη ως υφυπουργός Ναυτιλίας

Το σημαντικό έργο που δρομολογήθηκε στη Ναυτιλία σκιαγραφεί σε συνέντευξη στης στον Eνάλιο, η Νατάσα Πηλείδου, λίγο πριν παραλάβει τα ηνία του υπουργείου Ενέργειας. Το πλήγμα που επέφερε η πανδημία του COVID, τα θεμέλια στα οποία θα γίνει η επανεκκίνηση και οι κινήσεις που θα φέρουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία ένα βήμα μπροστά στις προκλήσεις που ξεδιπλώνονται. Κάθε άλλο παρά όνειρο απατηλό δηλώνει εμφαντικά, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας . 

Θα λέγατε ότι ο COVID19 έριξε τη ναυτιλία σε αχαρτογράφητα νερά;  Ποια η στρατηγική εκείνη που θα επαναφέρει τη νηνεμία στη ναυτιλία;

Η ναυτιλία είναι ένας τομέας με διεθνή δραστηριότητα, αφού το 90% του διεθνούς εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης. Η εξάπλωση της πανδημίας COVID – 19 ως φυσικό επακόλουθο έχει επηρεάσει αρνητικά όλους τους τομείς της ναυτιλίας παγκοσμίως, με αισθητές τις αρνητικές επιδράσεις από την αρχή της εξάπλωσης της πανδημίας στην Κίνα. Από την μια η μείωση της παραγωγικότητας και από την άλλη η μείωση στη ζήτηση, έχουν επηρεάσει αρνητικά την ναυτιλία, όπως και η πτώση στην τιμή πετρελαίου.  

Δυστυχώς η πανδημία έχει επηρεάσει αρνητικά σχεδόν όλους τους τύπους πλοίων, με κατακόρυφη πτώση των ναύλων, για παράδειγμα μέχρι 60% στα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου (bulk carriers). Εξαίρεση αποτέλεσαν, σε κάποιο βαθμό, τα δεξαμενόπλοια, που για κάποια περίοδο χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς αποθήκευσης του πετρελαίου, ωστόσο έχει αρχίσει να σημειώνεται πτώση και στο συγκεκριμένο τομέα.  

Αναμφίβολα, πληθώρα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων καθίστανται δύσκολες, με σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο, αφού εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην προσέγγιση λιμανιών σε επικίνδυνες περιοχές, στην αλλαγή πληρωμάτων, στην επιδιόρθωση ή την επιθεώρηση πλοίων, και καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση εργασιών. Πέραν των βασικών τομέων της πλοιοκτησίας και της πλοιοδιαχείρισης, επηρεάζονται αρνητικά όλοι οι παρεμφερείς τομείς που προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί ο τομέας της κρουαζιέρας και των επιβατηγών πλοίων όπου η μείωση στη δραστηριότητα είναι αισθητή, με πολλά από αυτά τα πλοία να βρίσκονται αγκυροβολημένα σε λιμάνια ανά το παγκόσμιο. Πέραν του χρονοδιαγράμματος για την άρση των περιοριστικών μέτρων, η ανάκαμψη του εν λόγω τομέα θα επηρεαστεί και από την προθυμία του κοινού να ταξιδέψει με πλοίο.  Σοβαρά προβλήματα επίσης παρουσιάζονται στη διακίνηση των πληρωμάτων και στις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας των ναυτικών. 

Ποιες οι σοβαρότερες προκλήσεις της επόμενης μέρας του COVID για το Υφυπουργείο Ναυτιλίας; 

Οι προκλήσεις τόσο κατά την διάρκεια της κρίσης αλλά και της επόμενης μέρας, απαιτούν την έμπρακτη λήψη μέτρων, για την παροχή στήριξης στους τομείς που πλήγηκαν από την πανδημία.  Η ομαλή διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου είναι καίριας σημασίας, καθώς αποτελεί το μόνο τρόπο που οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας προϊόντα. Η Κύπρος είναι από τις πρώτες και μόνες χώρες παγκοσμίως που έχει προχωρήσει στην λήψη μέτρων για παροχή στήριξης στους ναυτικούς και στις ναυτιλιακές εταιρείες.  

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, αναγνωρίζοντας έμπρακτα το ρόλο των ναυτικών ως βασικοί εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών, εφαρμόζει ειδικές πρόνοιες και διευκολύνσεις για τις αλλαγές πληρωμάτων αλλά και την παραμονή πλοίων στο αγκυροβόλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως αποτέλεσμα, τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει δεκάδες αλλαγές πληρωμάτων στην Κύπρο για διάφορους τύπους πλοίων από όλο τον κόσμο, από κρουαζιερόπλοια, εμπορικά πλοία, σκάφη αναψυχής μέχρι πλατφόρμες, με θετικά αποτελέσματα τόσο για τις εμπλεκόμενες εταιρείες όσο και για περισσότερους από 3000 ναυτικούς που μπόρεσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους ή στην εργασία τους.

Επιπρόσθετα, το Υφυπουργείο έχει λάβει τα ακόλουθα μέτρα για να στηρίξει τον τομέα:

 • Παράταση στην προθεσμία για καταβολή του φόρου χωρητικότητας και του ετήσιου τέλους διαχείρισης νηολογίου.
 • Διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Υφυπουργείου καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας μέσω της λειτουργίας διαδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων για την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.
 • Πλήρης και συνεχής εφαρμογή 24ωρης εξυπηρέτησης για θέματα τεχνικής υποστήριξης.
 • Εφαρμογή ειδικών προνοιών για την αποδοχή επιβατών σκαφών αναψυχής και κρουαζιερόπλοιων βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων (κατ’ αντιστοιχία με αυτά που ισχύουν για τα αεροδρόμια).
 • Δημιουργία ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα μας με υποστηρικτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων εγκυκλίων που κατευθύνουν τις εταιρείες σχετικά με την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, για τα οποία έχουν μπει σε εφαρμογή ειδικές διευθετήσεις (πχ παράταση ισχύς κάποιων πιστοποιητικών).
 • Παρότρυνση προς τις ναυτιλιακές εταιρείες όπως απευθύνονται κατευθείαν στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας με συγκεκριμένα αιτήματα για τεχνική και άλλη στήριξη σε θέματα που δεν καλύπτονται ήδη από τις εγκυκλίους μας, προκειμένου να έχουν εξειδικευμένη εξυπηρέτηση με γνώμονα πάντα τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου υπό ασφαλείς συνθήκες.
 • Παραχώρηση παρατάσεων πληρωμής τελών και άλλων διευκολύνσεων σε ακτοπλοϊκά σκάφη και επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και επαναλειτουργία δραστηριοτήτων ακτοπλοϊκών επιβατικών σκαφών, σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας και μεταφοράς δυτών, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης και επιχειρήσεων θαλάσσιων αθλημάτων, υπό τις κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας του Υφυπουργείου.

Ο τομέας της κρουαζιέρας έχει δεχθεί ανεπανόρθωτο πλήγμα.  Ανατρέπεται και πώς; 

Αδιαμφισβήτητα το πλήγμα στον τομέα της κρουαζιέρας είναι ιδιαίτερα έντονο, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, και δεδομένου ότι κατά την εαρινή και καλοκαιρινή περίοδο, ο τομέας παρουσίαζε αυξημένη δραστηριότητα, οι συνέπειες είναι πιο αισθητές.  

Πέραν των γενικών οικονομικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, σημαντική για τον τομέα της κρουαζιέρας είναι η παροχή κρατικών εγγυήσεων για τη δυνατότητα έκδοσης κουπονιών (“vouchers”) για πακέτα που έχουν προπωληθεί.  Το Υφυπουργείο έχει επίσης εκδώσει σχετικό Οδηγό για τον τρόπο επαναλειτουργίας των επιβατηγών σκαφών και κρουαζιερόπλοιων είτε που φέρουν κυπριακή σημαία είτε που ελλιμενίζονται σε κυπριακά λιμάνια. Ωστόσο η ανάκαμψη του τομέα έγκειται στην προθυμία και τις επιλογές του τουριστικού κοινού, για να επιλέξει τις διακοπές του με αυτό τον τρόπο.   

Το Υφυπουργείο θα συνεχίσει έμπρακτα την στήριξη του τομέα αφού η συντομότερη επανάκαμψη θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις όσο και στην οικονομία γενικότερα.  

Μένει όνειρο απατηλό η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου – Πειραιά; 

Κάθε άλλο παρά όνειρο απατηλό αποτελεί η θαλάσσια σύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες όπου η συνδεσιμότητα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Κύπρος εξαιτίας των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του Covid. Η υλοποίηση της θαλάσσιας σύνδεσης είναι και παραμένει ανάμεσα στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της σύνδεσης της Κύπρου με την Ευρώπη με μέσα πέραν των αεροπορικών, που σήμερα είναι ο μόνος τρόπος μετάβασης από και προς την Κύπρο. Ωστόσο, για την υλοποίηση της θαλάσσιας σύνδεσης απαιτείται καταρχάς η εξασφάλιση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί προϋπόθεση για την προκήρυξη σχετικού ανοικτού ευρωπαϊκού διαγωνισμού από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας κατά τα προβλεπόμενα στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το συντομότερο δυνατό και να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο παρέχοντας επιπρόσθετες επιλογές στον Κύπριο πολίτη αλλά και να ενισχύσουμε τον τουριστικό μας τομέα. Το Υφυπουργείο έχει ήδη κάνει όλη την προεργασία που σχετίζεται τόσο με την ετοιμασία των εγγράφων των προσφορών, όσο και τη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως το Υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδας, τα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας, οι εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες (πχ τελωνείο, τμήμα μετανάστευσης, αστυνομία, υγειονομείο). Ως εκ τούτου η προκήρυξη των προσφορών μπορεί να προχωρήσει αμέσως μετά την εξασφάλιση της έγκρισης από την ΕΕ. 

Η τεχνολογία είναι σχετικά ανεπτυγμένη στη ναυτιλία. Πιστεύετε ότι αυτό συνέβαλε στο να διατηρηθεί μερίδιο εργασίας;  Θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και για άλλους τομείς;

Στη ναυτιλία η τεχνολογία είναι σχετικά ανεπτυγμένη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και αυτό σίγουρα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου και ως εκ τούτου στη διατήρηση του μεριδίου εργασίας. Ως Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα συστήματα και τις διαδικασίες μας. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προόδου, τα οποία επέτρεψαν την απρόσκοπτη λειτουργία του Υφυπουργείου και την άμεση εξυπηρέτηση των συνεργατών μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των σχετικών περιοριστικών μέτρων. Σχεδόν όλες οι διαδικασίες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας διεξάγονται πλέον ηλεκτρονικά. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα προστεθεί στην γκάμα των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών άλλη μια εφαρμογή που αφορά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας νηολόγησης πλοίων. Άλλες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης στοιχείων των ναυτικών, η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τους ελέγχους κράτους λιμένα και η ψηφιοποίηση των αρχείων του Υφυπουργείου. 

Πέραν των προσπαθειών που γίνονται σε εσωτερικό επίπεδο για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών μας συστημάτων, ο ιδιωτικός τομέας έχει εφαρμόσει εντυπωσιακά συστήματα που αφορούν τον έλεγχο του στόλου των εταιρειών και τι διεξαγωγή των εργασιών τους μέσω συστημάτων που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση των πρακτικών και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω εταιριών.

Παράλληλα, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας είναι ισχυρός υποστηρικτής πρωτοβουλιών καινοτομίας.  Η επιτυχής σύνδεση του ακαδημαϊκού κόσμου και του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό τομέα (όπως για παράδειγμα, μέσω του κέντρου αριστείας CMMI) είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνολογικών λύσεων που να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της σύγχρονης ναυτιλίας και να επιτρέψουν στις εταιρείες να υλοποιήσουν τους στόχους που έχουν τεθεί σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της ασφάλειας και την περαιτέρω αυτοματοποίηση.

Ζητήσατε επανειλημμένα από το κράτος  έμπρακτη βοήθεια και κίνητρα στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Μέχρι που μπορεί να φθάσει αυτή η βοήθεια; 

Σίγουρα οι επιπτώσεις της πανδημίας απαιτούν την άμεση και έμπρακτη παροχή οικονομικής στήριξης στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, γεγονός που λήφθηκε υπόψη από την Κυπριακή Δημοκρατία από την εμφάνιση της πανδημίας στην Κύπρο.  Τα πολλαπλά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που παραχωρήθηκαν, όπως η αναστολή δόσεων και τόκων σε δάνεια από κυπριακές τράπεζες, η επιδότηση εταιρειών που έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους λόγω του κορωνοϊού, οι κρατικές εγγυήσεις και διευκολύνσεις που αφορούν την άντληση δανεισμού παρέχουν σημαντική στήριξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της ναυτιλίας. Επίσης σημαντικό για τον τομέα της κρουαζιέρας είναι το μέτρο που αφορά την παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων για την έκδοση κουπονιών από τις εταιρείες. Έχουν επίσης δοθεί παρατάσεις και διευκολύνσεις τόσο αναφορικά με την ημερομηνία πληρωμής του φόρου χωρητικότητας και του ετήσιου τέλους διαχείρισης νηολογίου όσο και παρατάσεις/ διευκολύνσεις που αφορούν τους τομείς της ακτοπλοΐας και της ναυσιπλοΐας αναψυχής. 

Πως γινόμαστε πιο ελκυστικοί, ως ναυτιλιακό κράτος; 

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει κάνει σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού νηολογίου και του κυπριακού ναυτιλιακού συμπλέγματος.  Ειδικότερα, τα μέτρα που αφορούν την ενίσχυση του κυπριακού νηολογίου συμπεριλαμβάνουν την αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής του νηολογίου, την κατάργηση των αρχικών τελών εγγραφής ποντοπόρων πλοίων, την απλούστευση των διαδικασιών εγγραφής και την αναθεώρηση της πολιτικής εγγραφής πλοίων. Εμφανή είναι τα πρώτα αποτελέσματα των δράσεων αυτών με την προσέλκυση νέων πλοίων στο Κυπριακό νηολόγιο.  Συγκεκριμένα ο Κυπριακός στόλος έχει αυξηθεί κατά ένα εκατομμύριο κόρους (γύρω στα 100 πλοία) από την ίδρυση του Υφυπουργείου και ευελπιστούμε ότι η ανοδική αυτή πορεία θα συνεχίσει σταθερά. Σημαντική επίσης επιτυχία ήταν η πρόσφατη έγκριση από την ΕΕ της παράτασης του φορολογικού συστήματος που αφορά τη ναυτιλία μέχρι το 2030. Η εν λόγω εξέλιξη πιστεύω ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως ναυτιλιακό κέντρο και στην αύξηση των ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. 

Άλλος σημαντικός πυλώνας της στρατηγικής που έχει ολοκληρωθεί είναι η αναδιοργάνωση του Υφυπουργείου, βάσει βέλτιστων διεθνών πρακτικών, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την παροχή της απαιτούμενης ευελιξίας στον τρόπο λειτουργίας του Υφυπουργείου.  

Θετικά αποτελέσματα είχε επίσης η εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση των ελέγχων κράτους σημαίας, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των κατακρατήσεων κυπριακών πλοίων και τη συμπερίληψη της Κύπρου στη λίστα Qualship21, εφόσον η Κύπρος δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των σημαιών υπό παρακολούθηση (targeted list) από την αμερικανική ακτοφυλακή (“US Coast Guard” ή “USCG”) σε σχέση με τη συμμόρφωση της με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.  Η κυπριακή σημαία συγκαταλέγεται επίσης στη «λευκή λίστα» των μνημονίων συνεννόησης του Παρισιού και του Τόκιο.

Άλλες δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και ελκυστικότητα της κυπριακής ναυτιλίας περιλαμβάνουν μέτρα και σχέδια όπως τα πιο κάτω:

 • Αξιοποίηση της ανανεωμένης εταιρικής μας ταυτότητας και των βελτιώσεων που υιοθετήθηκαν σε όλες τις πτυχές του πλαισίου και των διαδικασιών με στόχο τη στοχευμένη και αποτελεσματική προώθηση και προβολή του κυπριακού ναυτιλιακού συμπλέγματος.
 • Αναβαθμισμένη και ενισχυμένη συμμετοχή σε διεθνείς ναυτιλιακές εκθέσεις και συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό (με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας).
 • Ενίσχυση των διαδικασιών παροχής μονοθυριδικής εξυπηρέτησης στους συνεργάτες μας.
 • Περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας και της ενεργής συμμετοχής της κυπριακής ναυτιλίας στη διαμόρφωση ναυτιλιακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Σύσφιξη των διεθνών σχέσεων και της συνεργασίας με σημαντικά ναυτιλιακά κράτη με στόχο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
 • Περαιτέρω ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της κυπριακής ναυτιλίας πχ σε εξειδικευμένες πτυχές όπως ο τομέας των yachts.

Θα τροποποιηθεί φέτος ή το επόμενο καλοκαίρι, η νομοθεσία για τις άδειες χρήσης ταχύπλοων; Θα τροποποιηθεί φέτος ή το επόμενο καλοκαίρι, η νομοθεσία για τις άδειες χρήσης ταχύπλοων; 

Το Υφυπουργείο έχει ολοκληρώσει την ετοιμασία του ευρύτερου νόμου – πλαισίου (ο περί Ναυσιπλοΐας Αναψυχής στη Δημοκρατία Νόμος 2020), που αφορά γενικά θέματα χρήσης σκαφών αναψυχής, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. Τη διαβούλευση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού, θα ακολουθήσει το στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας του νομοσχεδίου και των σχετικών κανονισμών από τη Νομική Υπηρεσία και η κατάθεση των εν λόγω εγγράφων στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, και στη Βουλή για ψήφιση.

Είστε έτοιμη για το νέο υπουργικό χαρτοφυλάκιο; 

Σε συνεργασία με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, γίνονται όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες προκειμένου να ενημερωθώ για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν το Υπουργείο μέσα στις επόμενες ημέρες. Σίγουρα ο κ. Λακκοτρύπης έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη με την ικανότητα του και την επιτυχή διαχείριση ενός πολυδιάστατου και περίπλοκου χαρτοφυλακίου για περίοδο πέραν των επτά ετών. Ευελπιστώ ότι με σκληρή δουλειά και αφοσίωση θα μπορέσω να συνεχίσω το έργο του, με γνώμονα πάντα την υλοποίηση της στρατηγικής και των στόχων του Υπουργείου προς όφελος της κυπριακής οικονομίας.  

Τι κρατείτε ως σημαντικότερο σταθμό στο υφυπουργείο Ναυτιλίας;

Ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς ήταν η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επέκταση του φορολογικού συστήματος της Κύπρου ως συμβατό με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, για ακόμη 10 χρόνια. Η συγκεκριμένη έγκριση παρέχει σταθερότητα και βεβαιότητα στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και τους επιτρέπει να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους χωρίς ουσιώδεις αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο, και ευελπιστούμε ότι θα προσελκύσει περισσότερες εταιρείες στην Κύπρο, διευρύνοντας έτσι το ναυτιλιακό μας σύμπλεγμα. 

Επιπρόσθετα, η εν λόγω απόφαση της ΕΕ μας επιτρέπει να εντάξουμε στο υφιστάμενο πλαίσιο κάποια επιπρόσθετα πλεονεκτήματα και, ως εκ τούτου, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής ναυτιλίας, να συνεχίσουμε το πρόγραμμα προώθησης και προβολής των πλεονεκτημάτων με στόχο την προσέλκυση επιπρόσθετων πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο. 

Ποια ήταν η δυσκολότερη και ποια η καλύτερη στιγμή που θα συνοδεύουν ως ανάμνηση, τη Νατάσα Πηλείδου;

Δύσκολες στιγμές υπήρξαν και θα υπάρξουν πολλές, όμως το σημαντικό είναι να μην χάνουμε την αισιοδοξία μας, την επιμονή μας και την προσήλωση στην επίτευξη των στόχων μας.

Οι καλύτερες αναμνήσεις πηγάζουν σίγουρα από την εξαιρετική συνεργασία που είχα τόσο με τους συνεργάτες μου στο Υφυπουργείο όσο και με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες και υποστηρικτές της κυπριακής σημαίας και του κυπριακού νηολογίου. Η ναυτιλιακή κοινότητα είναι μια ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι μέσα από την αγαστή συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό, την αφοσίωση σε ένα κοινό όραμα, έχουν πετύχει πολλά προς όφελος της Κύπρου. Νιώθω πραγματικά τυχερή που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί τους. 

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X