Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η περιβαλλοντική προσαρμογή, επιβραδύνει την είσοδο νεότευκτων πλοίων στην αγορά χύδην ξηρού φορτίου

Η έναρξη ισχύος των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών του ΙΜΟ το 2023 αναμένεται να επιβραδύνει την είσοδο νεότευκτων πλοίων στην αγορά χύδην ξηρού φορτίου, σύμφωνα με πρόσφατη πρόβλεψη της αγοράς από την Vessels Value. Η πτώση θα αφαιρέσει έως και το 3-4% της αποτελεσματικής εμπορικής ικανότητας του στόλου, με βάση τις προοπτικές, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση θα ξεπεράσει την προσφορά τα επόμενα δύο χρόνια.

Τα στοιχεία της BIMCO δείχνουν ότι οι συμβάσεις από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2022 ήταν οι χαμηλότερες από το 1999, με το βιβλίο παραγγελιών να είναι μόνο το 6,6% του εμπορικού στόλου και τις χαμηλές παραδόσεις τα επόμενα χρόνια. Η BIMCO αναμένει επίσης ότι οι συμβάσεις θα παραμείνουν χαμηλές για το υπόλοιπο του 2022 εν μέσω υψηλών τιμών νεότευκτων που αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με την VV, το 2023 είναι έτοιμο να δει υψηλή δραστηριότητα παραγγελιών σε όλους τους τομείς των πλοίων που καθοδηγούνται κυρίως από χύδην, ωθώντας προς τα κάτω τις τιμές των νεότευκτων πλοίων που έχουν αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια εν μέσω υψηλής ζήτησης. Ωστόσο, καθώς τα ναυπηγεία έχουν μεγάλα βιβλία παραγγελιών, αναμένεται ότι οποιοδήποτε πλοίο συμβασιοποιηθεί τώρα δεν θα παραδοθεί πριν από το 2024 το νωρίτερο. Από το 2023, τα υπάρχοντα πλοία θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς για τον υφιστάμενο δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEXI) υιοθετώντας λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας επί του σκάφους ή προσαρμόζοντας την ταχύτητά τους.

Στις εκτιμήσεις προστίθεται και η πιθανότητα μεγάλος αριθμός των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου, που δεν θα πληρούν τους κανονισμούς του EEXI, να επιλέξουν τον περιορισμό της ισχύος των κινητήρων (EPL), όπως υποδεικνύεται από τη Maritime Strategies International, χωρίς να αποκλείεται αύξηση στη διάλυση πλοίων. Επιπλέον, η VesselsValue εκτιμά ότι πριν από οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της απόδοσης, περισσότερο από το 75% του στόλου – bulkers, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων – δεν θα συμμορφώνεται με το EEXI που θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X