Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Η Λάρνακα αντιδρά για το διαγωνισμό της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με Ελλάδα

Την παρέμβαση του υφυπουργού Ναυτιλίας ζητεί ο Δήμος Λάρνακας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι ο διαγωνισμός ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου που προκηρύχθηκε από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, περιλαμβάνει όρους που εμφανώς ευνοούν την επιλογή του Λιμανιού Λεμεσού έναντι της Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, βασικό κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνισμού με ποσοστό βαρύτητας 55% αποτελεί η απόσταση, ενώ είναι γνωστό ότι η Λάρνακα βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τον Πειραιά σε σχέση με τη Λεμεσό αναφέρει ανακοίνωση. Συμπληρώνεται πως δεν λαμβάνονται όμως υπόψη άλλοι σημαντικοί παράμετροι όπως είναι ο χρόνος διεκπεραίωσης της όλης επιχείρησης.

Εύλογο απορίας προστίθεται, είναι επίσης το γεγονός ότι ενώ καθοριστικό κριτήριο του διαγωνισμού αποτελεί η τιμή, στους όρους της προσφοράς δεν γίνεται αναφορά στα λιμενικά τέλη, τα οποία ενδεχομένως να καθορίσουν όχι μόνο την τελική έκβαση του διαγωνισμού αλλά και τη μελλοντική επιτυχία και βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος. 

Πέραν των πιο πάνω, υπάρχουν και άλλα στοιχεία εντός του διαγωνισμού όπου διαφαίνεται ότι δίδεται σαφές πλεονέκτημα στο Λιμάνι της Λεμεσού ως το σημείο αναχώρησης/άφιξης της εν λόγω σύνδεσης όπως είναι το θέμα της μεταφοράς μηχανοκίνητων οχημάτων.

Καλείται ο υφυπουργός Ναυτιλίας να διορθώσει την άνιση μεταχείριση

Οι φορείς της Λάρνακας υπενθυμίζουν ότι, σε συνέντευξή του ο ίδιος ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, προκαταλαμβάνοντας ουσιαστικά την έκβαση του διαγωνισμού, με την αναφορά του ότι “η Λάρνακα μειονεκτεί σε θέμα απόστασης”, χωρίς όμως να αναφέρεται σε άλλους παράγοντες στους οποίους η Λάρνακα υπερτερεί.

Δεν υπάρχει αμφιβολία καταλήγει η ανακοίνωση, ότι το Λιμάνι Λάρνακας, με την πρόσφατη ανάθεση για τη μεγαλεπίβολη και υπερσύγχρονη ανάπτυξη στον ιδιώτη επενδυτή, θα αποτελέσει ένα κομβικό σημείο στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα όμως έχει και το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και να διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο σε πολύ κοντινή απόσταση και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που προτιμάται από ακτοπλοϊκές εταιρείες. “Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός, με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί, αποτρέπει δυνητικούς προσφοροδότες από το να επιλέξουν το Λιμάνι Λάρνακας ως σημείο αναχώρησης/άφιξης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης και καλούμε το αρμόδιο Υφυπουργείο όπως λάβει τα δέοντα μέτρα για διόρθωση της άνισης αυτής μεταχείρισης”.      

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X