Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η Κύπρος συμμετείχε στο ψηφιακό συνέδριο για τις θαλάσσιες μεταφορές και τη ναυτιλία

Με τη συμμετοχή και της Κύπρου δια του Υφυπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Δημητριάδη πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα ψηφιακά το συνέδριο “11th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping – Best Industry Practices Forum”.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που στάληκε την Πέμπτη στα ΜΜΕ, στη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 17 ψηφιακές ενότητες, και 80 ομιλητές από την παγκόσμια ναυτιλία, συμμετείχαν στα πάνελ συζητήσεων και παρουσιάσεων. Η εισαγωγική ομιλία σχετικά με το ζήτημα της κρίσης των πληρωμάτων, ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο αφορά Διεθνείς Οργανισμούς, Εθνικές νομοθεσίες, Ναυλωτές, Πλοιοκτήτες και άλλους, ειδικά και λόγω της πρόσφατης επιδημικής κρίσης στην Ινδία,  πραγματοποιήθηκε από τον Κύπριο Υφυπουργό Ναυτιλίας  Βασίλειο Δημητριάδη.

Το Συνέδριο παρουσίασε την  Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερεύνησε τις Βέλτιστες Πρακτικές στη ναυτιλία, σε όλους τους σημαντικούς της τομείς, καθώς και τη Βιωσιμότητα.

Τα κύρια ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χώρος και ο βαθμός ετοιμότητας που διαθέτει για την αντιμετώπιση των χαρακτηριστικών της νέας εποχής που έρχεται, η μεταμόρφωση της ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της Covid-19 εποχής και πως αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της διαχείρισης του στόλου. 

Επιπλέον, συζητήθηκαν ο αντίκτυπος της τεχνολογίας στην αποτελεσματικότητα και στην κερδοφορία, οι ανάγκες των πληρωμάτων και η κρίση των πληρωμάτων, ο ανθρώπινος παράγοντας επάνω στο πλοίο και η σπουδαιότητα της ευημερίας του πληρώματος. Επίσης συζητήθηκαν θέματα όπως η βαρύτητα της σωστής διαχείρισης της κυβερνοασφάλειας και οι συνέπειες από την έλλειψη της ασφαλούς διαχείρισης, καθώς και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η προσαρμογή της διαχείρισης του στόλου με στόχο τη συμμόρφωση με τις νέες κανονιστικές ρυθμίσεις.

Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου ήταν ο Kitack Lim, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ).

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X