Νέα

  • ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και UNESCO προωθούν τον αλφαβητισμό του ωκεανού στην Ευρώπη

Aπό την 1η Φεβρουαρίου, η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας και η Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO, «βάζουν πλώρη», για την σύναψη μίας εταιρικής σχέσης, που στοχεύει στην υποστήριξη του συνασπισμού EU4Ocean, της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τον αλφαβητισμό στον ωκεανό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας προωθεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της στον τομέα του Ωκεανικού Αλφαβητισμού μέσω συμφωνίας με τη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή (ΔΟΕ) της UNESCO (ΔΟΕ UNESCO), του έγκυρου διεθνούς οργανισμού του ΟΗΕ για θέματα παγκόσμιας επιστήμης και υπηρεσιών των ωκεανών, για την υποστήριξη της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τον ωκεάνιο γραμματισμό που έχει δημιουργήσει, τον συνασπισμό EU4Ocean.

Αυτή η συνεργασία παρέχει ένα πλαίσιο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ωκεάνιου αλφαβητισμού του συνασπισμού EU4Ocean τα επόμενα 3 χρόνια που θα συμβάλει στην:

  • Περαιτέρω προώθηση και διευκόλυνση της αφομοίωσης του αλφαβητισμού των ωκεανών, που επιδιώκεται υπό τον συνασπισμό και τις κοινότητές του σε όλη την Ευρώπη αλλά και πέρα ​​από αυτήν, σε διεθνή κλίμακα,
  • Ενίσχυση τους αντίκτυπου και της ορατότητά τους,
  • Επέκταση της εμβέλειας του συνασπισμού,
  • Ενδυνάμωση της κοινωνίας στο σύνολό της, ώστε να αναλαμβάνει δράσεις για τον ωκεανό συνεισφέροντας στις συλλογικές πρωτοβουλίες και εκστρατείες του συνασπισμού EU4Ocean, καθιστώντας τους πολίτες και τις κοινότητες περισσότερο εγγράμματες στα θέματα που αφορούν τον ωκεανό.

 Επιπλέον, αυτή η συνεργασία θα ενσωματώσει επίσης την πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ και θα εντάξει τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Επιστήμη των Ωκεανών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2021-2030) που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν τη «Δεκαετία των Ωκεανών» για να υποστήριξη των προσπαθειών για την αντιστροφή του κύκλου παρακμής της υγείας των ωκεανών και συγκέντρωση των ενδιαφερομένων ωκεανών σε όλο τον κόσμο, πίσω από ένα κοινό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι η επιστήμη των ωκεανών μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τους φορείς σε όλο τον κόσμο, στη δημιουργία βελτιωμένων συνθηκών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ωκεανού.

Η UNESCO έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να συντονίσει την εφαρμογή της Δεκαετίας, καλώντας την παγκόσμια κοινότητα των ωκεανών να συνεργαστεί για τα επόμενα δέκα χρόνια στην επιστήμη και την τεχνολογία των ωκεανών για να συν-σχεδιάσουν και να συν-παραδώσουν τον ωκεανό που χρειαζόμαστε.

Ο αλφαβητισμός των ωκεανών κατέχει εξέχουσα θέση στο Σχέδιο Εφαρμογής της Δεκαετίας των Ωκεανών και αντικατοπτρίζεται ως ένα από τα επτά Αποτελέσματα της Δεκαετίας των Ωκεανών, «Ένας συναρπαστικός και εμπνευσμένος ωκεανός» και είναι μία από τις δέκα προκλήσεις της δεκαετίας του ωκεανού που θα χρησιμοποιηθούν για να συσπειρώσουν τη διεθνή κοινότητα.  Ένα αντίστοιχο Πλαίσιο Δράσης για τον Ωκεανό Αλφαβητισμό για τη Δεκαετία των Ωκεανών αναπτύχθηκε για να θέσει μια συλλογική φιλοδοξία για τον αλφαβητισμό των ωκεανών καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας. Ορισμένα εμβληματικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Ocean Literacy With All, του οποίου ηγείται η IOC-UNESCO, εργάζονται

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X