Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Επτά στα δέκα bulkers, ανέτοιμα για μετάβαση στην “πράσινη” ναυτιλία

Άμεσες τροποποιήσεις χρειάζεται ο υφιστάμενος στόλος των bulkers, διαφορετικά θα παρατηρηθούν αυξημένες διαλύσεις πλοίων προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση στην πράσινη ναυτιλία. Ανέτοιμα επτά στα δέκα bulkers για το Δείκτη Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Ενεργών Πλοίων (Energy Efficiency Existing Ship Index – EEXI), τον οποίο προωθεί ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International Maritime Organization – IMO) και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σε δύο χρόνια.

Η  Clarkson Research Services ανέλυσε το περιβαλλοντικό προφίλ της αγοράς του ξηρού φορτίου, η οποία αντιπροσωπεύει το 35% της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου.

Τα bulk carriers παρήγαγαν περίπου 160 εκατ. τόνους CO2 πέρυσι. Ωστόσο, ενώ τα bulkers είναι υπεύθυνα μόνο για το 20% περίπου των εκπομπών CO2 της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ο στόλος αυτών των πλοίων μετέφερε το 50% του θαλάσσιου εμπορίου ανά τόνο-μίλι και εξέπεμψε 6 εκατ. λιγότερο CO2 από το στόλο των containerships.

Τα bulkers έχουν μειώσει την ταχύτητα κατά 18% από το 2008, ενώ μόλις το 29% της συνολικής χωρητικότητας αξιολογείται από την Clarksons ως eco και ως εκ τούτου σε ευθυγράμμιση με τον EEXI, στοιχεία που καταγράφονται και στους κλάδους boxships και tankers.

Παράλληλα, μόλις επτά πλοία του παγκόσμιου στόλου bulkers καίνε εναλλακτικά καύσιμα, αλλά το 4,5% της χωρητικότητας (13 πλοία) που βρίσκεται υπό ναυπήγηση, έχει δυνατότητα καύσης LNG.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό του στόλου των πλοίων ξηρού φορτίου θα χρειαστεί τεχνικές προσαρμογές για να φτάσει στο απαιτούμενο επίπεδο του δείκτη EEXI.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X