Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Επικαιροποιημένες οδηγίες από το ICS για τον COVID-19 στη ναυτιλία

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS) εξέδωσε επικαιροποιημένες οδηγίες υγείας για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χειριστές πλοίων και το πλήρωμα μπορούν να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τους ναυτικούς που αγωνίζονται με ιατρικές παθήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν συνταχθεί από το ICS για να βοηθήσουν τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους ναυτικούς να ακολουθήσουν τις συμβουλές υγείας που παρέχονται από οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και άλλους για την αντιμετώπιση της νόσου του κορονοϊού (COVID-19), η οποία έχει κηρυχθεί πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με τους Διεθνείς Υγειονομικούς Κανονισμούς (IHR) του ΠΟΥ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι προς χρήση σε όλους τους τύπους πλοίων και προσπαθούν να λάβουν υπόψη τις ανάγκες τόσο των φορτηγών όσο και των επιβατηγών πλοίων. Αναγνωρίζεται ότι τα φορτηγά πλοία είναι απίθανο να έχουν πλήρως εκπαιδευμένο γιατρό ή νοσοκόμα επί του σκάφους και ότι η ιατρική περίθαλψη σε φορτηγά πλοία θα παρέχεται από μέλος του πληρώματος με εκπαίδευση στα πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών για τις ιατρικές απαιτήσεις των ναυτικών (STCW).

Επειδή ένα πλοίο είναι ένα κλειστό περιβάλλον, αφού βρίσκεται στη θάλασσα για 14 ημέρες ή περισσότερο, και εάν κανένας ναυτικός δεν παρουσιάζει σημάδια ασθένειας, ένα πλοίο μπορεί να θεωρηθεί απαλλαγμένο από τον COVID-19 και, ως εκ τούτου, ασφαλές. Κάθε αλλαγή πληρώματος ή επίσκεψη από προσωπικό ξηράς, συμπεριλαμβανομένου ενός πιλότου, μπορεί να εισαγάγει τον ιό επί του σκάφους παρά την καραντίνα και τις δοκιμές βέλτιστης πρακτικής. Ως εκ τούτου, οι ναυτικοί θα πρέπει να παραμένουν σε επαγρύπνηση για τα συμπτώματα του COVID-19 από μόνοι τους και σε άλλους και να αναφέρουν αμέσως τα συμπτώματα αυτά στον υπεύθυνο ιατρικής περίθαλψης επί του σκάφους.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X