Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Εξετάσεις στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου στη σκιά του COVID19- οδηγίες σε δόκιμους εκτός Κύπρου

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, στη σκιά της επιδημιολογικής κατάστασης και θέτοντας ως απόλυτη  προτεραιότητα την υγεία των δοκίμων καθώς και του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού της, αποφάσισε όπως ολοκληρωθεί το χειμερινό εξάμηνο 2020 τον Ιανουάριο, με τις τελικές εξετάσεις να διεξάγονται διαδικτυακά κατά τις ημερομηνίες 11/01/21 – 29/01/21.

Οι δόκιμοι κλήθηκαν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης της Ακαδημίας στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που δόθηκαν από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

Με τηλεργασία η λειτουργία Διοικητικών και ακαδημαϊκών τμημάτων της Ακαδημίας.

Τα διοικητικά και ακαδημαϊκά τμήματα της ΝΑΚ συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά την παρούσα περίοδο αλλά εργάζονται κυρίως με την μέθοδο της τηλεργασίας. Περιορισμένο προσωπικό ασφαλείας εκτελεί τα καθήκοντα του με φυσική παρουσία στην Ακαδημία.

Φεβρουάριο αρχίζει το Εαρινό εξάμηνο 2021

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Nαυτικής Ακαδημίας Κύπρου, η ημερομηνία έναρξης της παράδοσης των μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων της για το Εαρινό Εξάμηνο 2021 έχει οριστεί για τις 08/02/2021.

Η παράδοση των μη-εργαστηριακών, θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης της Ακαδημίας.

Η παράδοση των εργαστηριακών μαθημάτων Προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με την φυσική παρουσία των δοκίμων της Ακαδημίας και την ταυτόχρονη αυστηρότατη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας και υγείας στα πρότυπα της διεξαγωγής των εργαστηριακών μαθημάτων κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020

Με τηλεκπαίδευση οι δόκιμοι εκτός Κύπρου

Οι δόκιμοι της ΝΑΚ οι οποίοι επέστρεψαν στην πατρίδα τους λόγω της πανδημίας και βρίσκονται αυτή την περίοδο εκτός Κύπρου, θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες τόσο αναφορικά με την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων όσο και σε σχέση με την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου 2021, από τους διδάσκοντες τους.

Δεν αποκλείεται διαφοροποίηση των σχεδιασμών

Σε περίπτωση που παρουσιαστούν νέα (αρνητικά) δεδομένα σε σχέση με την πανδημία κατά την διάρκεια των επόμενων 3-4 εβδομάδων ή επιβληθούν νέα περιοριστικά μέτρα από την κυβέρνηση που θα επηρεάζουν με περαιτέρω ουσιώδη τρόπο την λειτουργία των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, τότε και η ΝΑΚ ενδέχεται να τροποποιήσει ανάλογα τις πιο πάνω αποφάσεις.

Για αυτό το λόγο, η ΝΑΚ  προτρέπει τους δόκιμους της να παραμένουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες τους όπως επίσης και να παρακολουθούν με επιμέλεια τις ανακοινώσεις που εκδίδει η Ακαδημία και οι υπεύθυνοι-συντονιστές των προγραμμάτων σπουδών τους ενώ παράλληλα τους ενθαρρύνει να τηρούν πιστά όλα τα μέτρα και πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας κατά της πανδημίας.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X