Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Διευρύνεται η Διώρυγα του Σουέζ μετά το ατύχημα του EverGiven

Ο Πρόεδρος Abdel Fattah el-Sisi ενέκρινε την επέκταση του νότιου άκρου της διώρυγας που είχε συζητηθεί στις 11 Μαΐου 2021 μετά από επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Αρχής Της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) στην Ισμαηλία της Αιγύπτου.

Θα είναι η δεύτερη τέτοια επέκταση της διώρυγας του Σουέζ τα τελευταία χρόνια. Το 2015 το βόρειο άκρο διευρύνθηκε και εκβαθύνθηκε. Το ατύχημα του Ever Given το Μάρτιο οδήγησε ορισμένους ειδικούς να προτείνουν διεύρυνση και εκβάθυνση επισημαίνοντας ότι η διώρυγα δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσει τα μεγαλύτερα σκάφη μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, μερικά από τα οποία μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα από 22.000 TEU’s, και εκ του γεγονότος απαιτείται επέκταση για να αποφευχθεί παρόμοια απόφραξη στο μέλλον.

Οι Αρχές της Διώρυγας έχουν ήδη δαπανήσει σημαντικά ποσά για τα βόρεια τμήματα της διώρυγας πριν από μερικά χρόνια, και ως εκ τούτου φαίνεται επίσης ότι ήταν θέμα χρόνου να επεκταθούν τα νότια τμήματα με το συμβάν του Ever Given να επιταχύνει τις εξελίξεις.

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Διευρύνεται η Διώρυγα του Σουέζ μετά το ατύχημα του EverGiven

Ο Πρόεδρος Abdel Fattah el-Sisi ενέκρινε την επέκταση του νότιου άκρου της διώρυγας που είχε συζητηθεί στις 11 Μαΐου 2021 μετά από επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Αρχής Της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) στην Ισμαηλία της Αιγύπτου.

Θα είναι η δεύτερη τέτοια επέκταση της διώρυγας του Σουέζ τα τελευταία χρόνια. Το 2015 το βόρειο άκρο διευρύνθηκε και εκβαθύνθηκε. Το ατύχημα του Ever Given το Μάρτιο οδήγησε ορισμένους ειδικούς να προτείνουν διεύρυνση και εκβάθυνση επισημαίνοντας ότι η διώρυγα δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσει τα μεγαλύτερα σκάφη μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, μερικά από τα οποία μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα από 22.000 TEU’s, και εκ του γεγονότος απαιτείται επέκταση για να αποφευχθεί παρόμοια απόφραξη στο μέλλον.

Οι Αρχές της Διώρυγας έχουν ήδη δαπανήσει σημαντικά ποσά για τα βόρεια τμήματα της διώρυγας πριν από μερικά χρόνια, και ως εκ τούτου φαίνεται επίσης ότι ήταν θέμα χρόνου να επεκταθούν τα νότια τμήματα με το συμβάν του Ever Given να επιταχύνει τις εξελίξεις.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X