Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Διαγωνισμό για ψηφιακό μετασχηματισμό, προκήρυξε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε την προκήρυξη ανοικτού ευρωπαϊκού διαγωνισμού για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου.

Το έργο στοχεύει να βελτιστοποιήσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες του Υφυπουργείου μεγιστοποιώντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα με βάση τρεις βασικές αρχές:

  • Παροχή μονοθυριδικής εξυπηρέτησης
  • Βελτιστοποίηση και ενσωμάτωση διαδικασιών: Οι επιχειρηματικές μονάδες και οι διαδικασίες τους θα πρέπει να ενσωματώνονται και να αλληλοσυμπληρώνονται μέσω βέλτιστων και απλοποιημένων διαδικασιών και ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού.
  • Επιχειρησιακή και Λειτουργική αριστεία: Να παρέχονται αξιόπιστες υπηρεσίες με αποδοτικό τρόπο και χαμηλό λειτουργικό κόστος, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

Οι κύριες δράσεις του Διαγωνισμού περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση των υφιστάμενων διαδικασιών και βελτιστοποίησή τους εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που προσφέρονται στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον.
  • Ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που καλύπτει όλες τις κύριες δραστηριότητες και διαδικασίες του Υφυπουργείου.
  • Παροχή εργαλείων για έξυπνη παρακολούθηση, ανάλυση και αναφορά.

Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού με Αρ. SDM 1/2022 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.  Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 7 Μαρτίου 2022.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X