Νέα

  • Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

Γνωρίστε το νέο υποβρύχιο drone και τον σκοπό του

Η DARPA, η Υπηρεσία Προηγμένων Αμυντικών Ερευνητικών Έργων του Πενταγώνου των ΗΠΑ, ανέθεσε συμβάσεις φάσης 2 για την κατασκευή και τη δοκιμή ιδεών για μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα (UUV) σε ένα έργο με τον κωδικό Manta Ray. Το πρόγραμμα επιδιώκει να αναπτύξει και να επιδείξει κρίσιμες τεχνολογίες για μια νέα κατηγορία UUV μεγάλης διάρκειας και εμβέλειας, με δυνατότητα ωφέλιμου φορτίου.

Ο στόχος του προγράμματος, το οποίο ανακοινώθηκε το 2020, είναι η ανάπτυξη UUV που λειτουργούν σε ωκεάνια περιβάλλοντα για εκτεταμένες διάρκειες, χωρίς την ανάγκη επιτόπιας υποστήριξης ή συντήρησης ανθρώπινης υλικοτεχνικής υποστήριξης. Μεταξύ των βασικών τεχνολογιών που σύμφωνα με την  DARPA, περιλαμβάνονται στο στο έργο είναι οι νέες τεχνικές διαχείρισης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ενέργειας σε λειτουργικά βάθη. Η ιδέα απαιτεί συστήματα υποθαλάσσιας πρόωσης χαμηλής ισχύος και υψηλής απόδοσης, καθώς και νέα μέσα υποβρύχιας ανίχνευσης κινδύνων και πιθανών απειλών. 

Αναμένουν επίσης να αντιμετωπίσουν και να αναπτύξουν νέες προσεγγίσεις για τον μετριασμό της βιορρύπανσης, της διάβρωσης και άλλων υλικών υποβάθμισης που θα επηρεάσουν τις μακροχρόνιες αποστολές.

Τον Μάρτιο του 2020, τέσσερις εταιρείες επιλέχθηκαν για τη διεξαγωγή της Φάσης 1 του προγράμματος. Σχεδίασαν και πραγματοποίησαν προκαταρκτικές δοκιμές σε βασικά στοιχεία του έργου. Αυτό περιελάμβανε νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση ενέργειας, την αξιοπιστία UUV, τον έλεγχο βιοαπόρριψης και διάβρωσης, την πλοήγηση και την αποφυγή υποθαλάσσιων εμποδίων. 

Η πρώτη φάση των δοκιμών επικεντρώθηκε σε περιοχές που επιτρέπουν άμεσα αποστολές μεγάλης αντοχής.

Το πρόγραμμα Manta Ray της DARPA έχει κάνει σημαντικές ανακαλύψεις για να επιτρέψει σε αυτόνομα υποβρύχια οχήματα με δυνατότητα ωφέλιμου φορτίου να λειτουργούν ανεξάρτητα από πλήρωμα ή υποδομές υποστήριξης. Τον Δεκέμβριο, οι συμβάσεις Φάσης 2 ανατέθηκαν σε δύο βασικούς εργολάβους, τη Northrop Grumman Systems Corporation και την Martin Defense Group.

Κατά τη διάρκεια της Φάσης 2, τα δύο έργα θα αναπτύξουν μοναδικά οχήματα επίδειξης πλήρους κλίμακας. Οι επιλεγμένες εταιρείες θα εργαστούν σε δοκιμές υποσυστημάτων, ακολουθούμενες από κατασκευή και επιδείξεις στο νερό, ολοκληρωμένων οχημάτων πλήρους κλίμακας.

Το Manta Ray στοχεύει σε τρεις φάσεις ανάπτυξης, με αποκορύφωμα ένα πλήρως ενσωματωμένο όχημα επίδειξης που ολοκληρώνει μια υποβρύχια αποστολή σε ένα δυναμικό περιβάλλον ανοιχτού ωκεανού.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X