Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Β. Δημητριάδης: Επιβάλλεται αλλαγή κουλτούρας και οι νέοι μας να αγκαλιάσουν τα θαλάσσια επαγγέλματα

Τα γαλάζια επαγγέλματα έχουν προοπτική και εμείς έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να μετατρέψουμε την όποια θεωρητική προσέγγιση περί γαλάζιας ανάπτυξης σε πράξη, δηλώνει σε συνέντευξη του στο www.enalios.com.cy o υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης. Αναφέρεται επίσης στην ανάγκη ολιστικού σχεδιασμού στα προγράμματα σπουδών, ώστε αυτά  να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ναυτιλίας και της γαλάζιας οικονομίας. Προδιαγράφει δε, τη στρατηγική ισχυροποίησης της Κύπρου ως ποιοτικό σύμπλεγμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

Μέχρι που μπορεί να αναρριχηθεί η ναυτιλία στην Κύπρο; Ποιες ευκαιρίες πρέπει να αδράξουμε;

Η ναυτιλία αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας.  Πρόκειται για ένα άκρως ανταγωνιστικό τομέα που για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης θα πρέπει να έχουμε στοχευμένη προσέγγιση στη προώθηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουμε. Παράλληλα θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι για να μπορούμε να αναπροσαρμόζουμε το προϊόν μας έτσι που να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής ναυτιλίας.

Η Κύπρος διαθέτει ένα ανταγωνιστικό και υψηλής ποιότητας εθνικό νηολόγιο και η Κυπριακή σημαία χαίρει διεθνούς αναγνώρισης ως σημαία ποιότητας και αξιοπιστίας. Το νηολόγιο παραμένει ένας αναπόσπαστος πυλώνας του ναυτιλιακού μας συμπλέγματος και ως εκ τούτου, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας συνεχίζει να εστιάζει στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών που συνδέονται με το νηολόγιο. Η Κύπρος κατέχει τον ενδέκατο σε μέγεθος εμπορικό στόλο στον κόσμο και τον τρίτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, διαθέτει ένα ολοκληρωμένο ναυτιλιακό σύμπλεγμα εταιρειών και υποδομών που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα ναυτιλιακών και παρεμφερών υπηρεσιών με εταιρείες ιδιοκτησίας, διαχείρισης και ναυλώσεων πλοίων, εταιρείες παροχής καυσίμων, τεχνολογίας, λογισμικών, λογιστικών και ναυτασφαλιστικών υπηρεσιών, ναυπηγεία, ναυτικούς πράκτορες κ.ο.κ.

Υπάρχει έδαφος για περισσότερη ανάπτυξη και προβολή της Κύπρου ως ένα ποιοτικό σύμπλεγμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων

Κατά τα δυόμιση χρόνια λειτουργίας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού νηολογίου, με εμφανή τα αποτελέσματα των δράσεων του Υφυπουργείου, με προσέλκυση νέων πλοίων στο Κυπριακό νηολόγιο.  Συγκεκριμένα ο Κυπριακός στόλος ξεπερνά τα 23 εκατομμύρια κόρους. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου, δηλαδή το ειδικό φορολογικό πλαίσιο που ισχύει για τη ναυτιλία, αυξήθηκαν από 168 σε 250 από την ίδρυση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.  Περισσότεροι από 55.000 ναυτικοί εργοδοτούνται στα Κυπριακά πλοία και περίπου 9.000 άτομα απασχολούνται στις ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο.  Εκτιμάται ότι τα έσοδα από τη ναυτιλία ανέρχονται στο  7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος,  ενώ 3% περίπου του εργατικού δυναμικού εργάζεται στην ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή της Κύπρου ως ένα ποιοτικό σύμπλεγμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.  Τα ελκυστικά φορολογικά και άλλα κίνητρα, ο πλούτος εμπειρογνωμοσύνης του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τον τομέα, η 24ωρη εξυπηρέτηση που προσφέρει το Υφυπουργείο, η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, το κύρος της Κυπριακής σημαίας και η ενεργός συμμετοχή της Κύπρου στα διεθνή και ευρωπαϊκά ναυτιλιακά δρώμενα αποτελούν σημαντικά εργαλεία που θα πρέπει να αναδείξουμε περαιτέρω.

Οι χρήστες των υπηρεσιών του Υφυπουργείου είναι σημαντικοί πρεσβευτές της Κυπριακής ναυτιλίας. Τα μέλη του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών είναι η πλέον αξιόπιστη μαρτυρία για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και για τα ευρύτερα πλεονεκτήματα της Κύπρου. Η στήριξη και η εμπιστοσύνη τους στη κυπριακή ναυτιλία είναι διαχρονική και τους ευχαριστούμε που αποτελούν σημαντικούς πρεσβευτές στη προσπάθεια περαιτέρω προώθησης του τομέα.

Η πανδημία δημιούργησε νέες προκλήσεις

Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω και της πανδημίας του κορωνοϊού δυσκολεύουν τη προσπάθεια μας για περαιτέρω προώθηση και προβολή της Κυπριακής ναυτιλίας. Οι διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας καθώς και η υπό διαμόρφωση νομοθετικές πρωτοβουλίες περιφερειακού χαρακτήρα επιβάλλουν να είμαστε σε εγρήγορση και να λειτουργούμε προληπτικά.  Απαιτούνται προσεγμένες κινήσεις και ενδελεχή μελέτη όλων των παραμέτρων για να μπορέσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα να σχεδιάσουμε στοχευμένα τις επόμενες μας δράσεις έτσι που να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις και να βγούμε δυναμικά στο προσκήνιο για προβολή της κυπριακής ναυτιλίας, όταν οι συνθήκες με την πανδημία μας το επιτρέψουν.

H ψήφιση παράτασης τους φορολογικού καθεστώτος δημιουργεί στέρεα βάση για την προσέλκυση εφοπλιστών στην Κύπρο. Υπάρχουν άλλα αιτήματα που χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης και θα ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα μας ως νησί;

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επέκταση του φορολογικού συστήματος της Κύπρου ως συμβατό με τις Κατευθυντήριες Γραμμές περί Κρατικών Ενισχύσεων στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, για ακόμη 10 χρόνια αποτελεί μεγάλη επιτυχία για το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Η έγκριση παρέχει σταθερότητα στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο αφού τους επιτρέπει να συνεχίσουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους χωρίς ουσιώδεις αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, η απόφαση της ΕΕ, μας επιτρέπει να εντάξουμε στο υφιστάμενο πλαίσιο κάποια επιπρόσθετα πλεονεκτήματα για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής ναυτιλίας, γεγονός που δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις προώθησης της Κυπριακής Ναυτιλίας στη προσπάθεια προσέλκυσης περισσότερων πλοίων και εταιρειών στο κυπριακό ναυτιλιακό σύμπλεγμα.

Αυξάνεται η ζήτηση στα ναυτιλιακά επαγγέλματα τα τελευταία χρόνια

Οι διάφορες πολιτικές της Ευρώπης εστιάζουν στα θέματα εκπαίδευσης, καινοτομίας και έρευνας σε ότι αφορά στη ναυτιλία. Εμείς με ποιο τρόπο συμμετέχουμε στους εν λόγω σχεδιασμούς και πόσο απέχουμε;

Είναι γεγονός ότι η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας και η ναυτιλία δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.  Η μετεξέλιξη της ναυτιλίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την συνεισφορά του τομέα στη κλιματική αλλαγή και στη προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της τεχνολογίας.  Μέσα σ ’αυτά τα πλαίσια προκύπτει και η ανάγκη αναπροσαρμογής της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ναυτικών και των ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται ευρύτερα με τον τομέα στη ξηρά.    

Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά τόσο στις υπό εκπόνηση πολιτικές της ΕΕ επί των πιο πάνω θεμάτων αλλά και σε συναφή συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που επιδιώκουν την προώθηση των σύγχρονων αυτών προσεγγίσεων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ναυτιλία. 

Η μετάβαση στη ψηφιακή εποχή αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο. Στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές δράσεις που στοχεύουν στην τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής και στη ψηφιοποίηση των διαδικασιών.  Οι δράσεις αυτές ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών καθιστώντας την κυπριακό νηολόγιο πιο ελκυστικό.

Επιπρόσθετα βρίσκονται σε εξέλιξη η αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης στοιχείων των ναυτικών, η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τους ελέγχους κράτους λιμένα και η ψηφιοποίηση των αρχείων του Υφυπουργείου.

Tο Υφυπουργείο Ναυτιλίας είναι ισχυρός υποστηρικτής πρωτοβουλιών καινοτομίας μέσα από τις οποίες προωθούνται συνέργειες μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.  Ενδεικτικό παράδειγμα το Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI), πρόκειται για κέντρο αριστείας εξαιρετικής σημασίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνολογικών καινοτομιών που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλίας και να επιτρέψουν στις εταιρείες να υλοποιήσουν τους στόχους που έχουν τεθεί σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την ψηφιοποίηση, την ενίσχυση της ασφάλειας, την προώθηση της εξειδίκευσης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ναυτικών.

Αυξάνονται τα κίνητρα για καριέρα στη ναυτιλία

Η αυξημένη ζήτηση για τα ναυτιλιακά επαγγέλματα τα τελευταία χρόνια ήταν ένας από τους σημαντικούς λόγους για την δημιουργία των τριών ναυτικών σχολών στην Κύπρο.  Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας συνεχίζει τις προσπάθειες του προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των νέων που επιλέγουν καριέρα στη ναυτιλία με εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων και κινήτρων, προς τους φοιτητές.

Στα πλαίσια αυτά στο Υφυπουργείο προσφέρουμε υποτροφίες για σπουδές στις κυπριακές ναυτιλιακές σχολές αλλά και χορηγία μέχρι €7,200 ανά φοιτητή για την άσκηση επί πλοίου. Από την φετινή σχολική χρονιά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, έχει επίσης ενταχθεί ναυτιλιακή κατεύθυνση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού.

Ήδη ο αριθμός των νέων που ασχολούνται με τα ναυτιλιακά επαγγέλματα έχει αυξηθεί και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει η ανοδική του πορεία ως αποτέλεσμα των προσπαθειών ενημέρωσης και προώθησης της ναυτικής εκπαίδευσης στα σχολεία.  Όσο αφορά την προώθηση επαγγελμάτων στον ευρύτερο θαλάσσιο τομέα, αυτό προϋποθέτει στοχευμένες δράσεις με επίκεντρο τους νέους μας, τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιβάλλεται οι νέοι μας να αλλάξουν κουλτούρα, να αγκαλιάσουν τα θαλάσσια επαγγέλματα και να αντιληφθούν πως η θάλασσα μπορεί να προσφέρει αξιόλογες επιλογές επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Τα γαλάζια επαγγέλματα έχουν προοπτική και εμείς έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να μετατρέψουμε την όποια θεωρητική προσέγγιση περί γαλάζιας ανάπτυξης σε πράξη.

Θα καταφέρουμε σε μερικά χρόνια να εκκολάπτουμε επιστήμονες, οι οποίοι θα απορροφούνται σε γαλάζια επαγγέλματα στον τόπο μας;

Πέραν από την αλλαγή κουλτούρας που αναφέρθηκα πιο πάνω, επιβάλλεται να γίνει ένας ολιστικός σχεδιασμός έτσι που τα προγράμματα σπουδών να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ναυτιλίας και των ευρύτερων γαλάζιων επαγγελμάτων. Αυτό προϋποθέτει  συνέργειες μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της ναυτιλιακής βιομηχανίας για να τεθούν οι βάσεις έτσι που οι νέοι μας να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις απορρόφησης τους στα γαλάζια επαγγέλματα του τόπου μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει και το νέο Κέντρο Αριστείας για την ναυτική και θαλάσσια καινοτομία (CMMI) στο οποίο αναφέρθηκα πιο πάνω.  Το Κέντρο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση € 40 εκατ. από την Κυπριακή Κυβέρνηση, την ΕΕ και τον ιδιωτικό τομέα.  Ήδη ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών θαλάσσιας τεχνολογίας και καινοτομίας στην Κύπρο, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα σε συνεργασία με ναυτιλιακές εταιρείες.

Η ναυτιλία είναι μια συναρπαστική βιομηχανία.  Αποτελεί την κινητήρια δύναμη του εμπορίου.  Ως νησί έχουμε υποχρέωση να αναπτύξουμε τα ναυτιλιακά και θαλάσσια επαγγέλματα και η ευαισθητοποίηση των νέων μας να αποτελέσει μέρος αυτού του δυναμικού συμπλέγματος αποτελεί μονόδρομο.  

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συνέργειες Κύπρου – Ελλάδας στη ναυτιλία; 

Πέραν των ιστορικών αδελφικών δεσμών των δύο χωρών, Κύπρος και Ελλάδα αποτελούν παραδοσιακές ναυτιλιακές δυνάμεις που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα διεθνή και ναυτιλιακά δρώμενα.  Οι ναυτιλιακές σχέσεις των δύο χωρών είναι εξαίρετες.  Υπάρχει συντονισμός και εποικοδομητική συνεργασία τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Επιπρόσθετα, και σε ετήσια τουλάχιστον βάση, εκπρόσωποι της Ναυτιλίας της Κύπρου και της Ελλάδας μαζί και με τη Μάλτα, έχουν θεσμοθετήσει και πραγματοποιούν συναντήσεις με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τα τρέχοντα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν τη ναυτιλία.  Οι δύο χώρες έχουν επίσης αναπτύξει  πρωτοβουλίες για ευρύτερες συνεργασίες στο τομέα της ναυτιλίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και με άλλα κράτη όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ.

Η θαλάσσια σύνδεση Κύπρου–Ελλάδας αναμένεται να  αποτελέσει ακόμη ένα θετικό βήμα για την ενίσχυση των ναυτιλιακών σχέσεων των δύο πλευρών.  

Πως σχολιάζετε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Invest Cyprus, Γιώργου Καμπανέλα με άρθρο του στο www.enalios.com.cy, για την αναγκαιότητα εγκαθίδρυσης εταιρικής έδρας στον τομέα της ναυτιλίας;

Η ναυτιλία είναι ίσως ο μόνος τομέας στην Κύπρο που λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα και του οποίου η διεθνής σημασία υπερβαίνει κατά πολύ το μέγεθος της χώρας μας. Ο στόχος και η πολιτική μας εστιάζεται  στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου σε παγκόσμιο επίπεδο, στην περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξή της και στην εφαρμογή πολιτικών που θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε όλες τις  σύγχρονες προκλήσεις. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό κινήτρων που συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων στη ναυτιλία καθιστώντας την Κύπρο ένα προηγμένο, διεθνούς εμβέλειας σύμπλεγμα στο οποίο οι επενδυτές έχουν πλήρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων τους.

Όπως έχει αναφέρει στο Enalios ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus,  προτεραιότητα τόσο του Οργανισμού όσο και του ΥΦΥΝ  είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού για εγκαθίδρυση εταιρικής έδρας διεθνών εταιρειών και επιχειρήσεων συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση της οικονομίας.   

“Στρατηγική μας επιδίωξη η προσέλκυση περισσότερων εταιρειών με έδρα την Κύπρο”

Τα τελευταία χρόνια έχουμε πετύχει να προσελκύσουμε σημαντικά κεφάλαια σε διάφορους τομείς της ναυτιλίας με αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ναυτιλιακούς κλάδους να επιλέγουν ως έδρα τους την Κύπρο. Η οικονομική πορεία της χώρας μας,  το  φορολογικό καθεστώς, η επιστροφή της στην επενδυτική βαθμίδα, η στρατηγική της θέση, το χαμηλό κόστος και το πλούσιο σε τεχνογνωσία ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους τομείς, έχουν συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.

H Κύπρος αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ναυτιλιακό σύμπλεγμα που συνδυάζει από τη μια ένα διεθνές νηολόγιο εγνωσμένου κύρους και ποιότητας και από την άλλη διαθέτει μία εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα ναυτιλιακών υπηρεσιών. Στρατηγική επιδίωξη του Υφυπουργείου μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ναυτιλιακού μας συμπλέγματος και η περαιτέρω προσέλκυση εταιρειών με έδρα την Κύπρο συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην κυπριακή οικονομία. 

Τόσο το Υφυπουργείο Ναυτιλίας όσο και ο Κυπριακός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων προωθούν ενεργά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επενδυτικός προορισμός με στόχο  την προσέλκυση εταιρειών και την εγκαθίδρυση εταιρικής έδρας διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την περαιτέρω ανάπτυξη της Κύπρου ως επενδυτικός προορισμός.    

Enalios Media

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X