Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Βραχνάς η διαχείριση των καυσίμων εν πλω με χαμηλό θείο, στη διεθνή ναυτιλία

Η ομαλή εφαρμογή του sulphur cap και η ευθυγράμμιση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του ΙΜΟ, είναι το μεγάλο στοίχημα των κολοσσών της ναυτιλιακής βιομηχανίας για τα επόμενα χρόνια.

Η BIMCO, το International Chamber of Shipping, η ΙΝΤΕRTANKO και η INTERCARGO δημοσιοποίησαν ευρήματα έρευνας, η οποία επικεντρώθηκε σε ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της διεθνούς νομοθεσίας για τη χρήση καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 6 Μαΐου.

Ο Christian Bækmark Schiolborg, Manager, Marine Environment της BIMCO εξήγησε ότι, η έρευνα δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και τη φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία κατά τη μετάβαση στη χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία εξήγησε, “είχε μεγάλη εμπειρία στο να διαχειρίζεται βαρέα καύσιμα και η έρευνα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιες νέες παράμετροι αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη διαχείριση καυσίμων εν πλω”.

Επικεντρώνεται δε σε ζητήματα που ενδεχομένως ανακύπτουν στις αντλίες και στα φίλτρα καυσίμων, σε θέματα που αφορούν την κακή ανάφλεξη των νέων αποθειωμένων καυσίμων και την έγχυση αυτών κ.α. Όλα τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε απώλειες της πρόωσης των πλοίων, επισημαίνει η BIMCO.

Η έρευνα καταδεικνύει τέλος ότι τα συνηθέστερα λειτουργικά προβλήματα σχετίζονται με αυξημένες εναποθέσεις λάσπης και με την εμφάνιση κεριού κατά την αλλαγή από το μαζούτ σε καύσιμα των οποίων η περιεκτικότητα δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,50%.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X