Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Βραδύτερη ανάπτυξη του εμπορίου μέχρι το 2030 προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα

Τις προβλέψεις της για επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου μέσα στην επόμενη δεκαετία, δημοσίευσε η  Παγκόσμια Τράπεζα. Οι μόνιμες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τα αυξανόμενα επιτόκια έχουν βάλει φρένο στην οικονομική δραστηριότητα και η ανάπτυξη του εμπορίου, έως το 2030 αναμένεται να επιβραδυνθεί κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, (σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία). Σύμφωνα με ερευνητές της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια μακροπρόθεσμη τάση προς την αναβάθμιση ή την προσγείωση των αλυσίδων εφοδιασμού, θα έχει επίσης μειωτική επίδραση στο εμπόριο.

Σε μια νέα έκθεση που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, ο οργανισμός προειδοποίησε ότι σχεδόν όλες οι οικονομικές δυνάμεις που ώθησαν την παγκόσμια ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1990 εξασθενούν και ότι η παγκόσμια δυνητική αύξηση του ΑΕΠ βρίσκεται σε τροχιά μείωσης κατά ένα τρίτο αυτή τη δεκαετία, σε σύγκριση με την περίοδο 2000-2010.

Η ανάπτυξη θα εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά θα είναι πιο αργή, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Επικεφαλής Οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, εξήγησε ότι η συνεχιζόμενη μείωση της δυνητικής ανάπτυξης έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ικανότητα του κόσμου να αντιμετωπίσει τη διευρυνόμενη σειρά προκλήσεων που είναι μοναδικές για την εποχή μας—πεισματική φτώχεια, αποκλίνοντα εισοδήματα και κλιματική αλλαγή.

Ο αξιωματούχος της Παγκόσμιας Τράπεζας,  ζήτησε μια συντονισμένη προσπάθεια για να αντιστραφεί αυτή η επιβράδυνση. Δίνοντας κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις, οι εθνικές οικονομίες και οι διεθνείς θεσμοί θα μπορούσαν να επιταχύνουν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης από 2,2 σε 2,9%, διαπίστωσε η ομάδα του.

Μεταξύ των προτεινόμενων εργαλείων πολιτικής είναι οι επενδύσεις σε υποδομές, η προώθηση του τομέα των υπηρεσιών και οι περικοπές στο κόστος του εμπορίου. Το κόστος του εμπορίου μπορεί να φτάσει το 100 τοις εκατό της αξίας των εμπορευμάτων, ανάλογα με την απόσταση, τη διαδρομή και το ρυθμιστικό καθεστώς.

 Οι χώρες με το υψηλότερο κόστος αποστολής και logistics μείωσαν στο μισό το κόστος του εμπορίου τους, υιοθετώντας  πρακτικές διευκόλυνσης του εμπορίου και άλλες πρακτικές των χωρών με το χαμηλότερο κόστος αποστολής και logistics, κατέληξε η Παγκόσμια Τράπεζα.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης του εμπορίου, μπορεί να αποβεί επιζήμια για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, αλλά θα μπορούσε να επιταχύνει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες μεταφορές, καθώς η αποφυγή ναυτιλιακής δραστηριότητας μεταφράζεται σε αποφυγή ενεργειακής ζήτησης.

Υποθέτοντας τη συνέχιση των τρεχουσών τάσεων, ο παγκόσμιος όγκος θαλάσσιου φορτίου βρίσκεται σε τροχιά τριπλασιασμού έως το 2050, με αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης ενέργειας.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X