Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Αυτές είναι οι πρόνοιες του διαγωνισμού για τη θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θεωρεί ότι έχει αποτυπώσει σχεδόν πλήρως τις επισημάνσεις και εισηγήσεις των μεταφορέων, ανέφερε σήμερα ο Υφυπουργός Βασίλης Δημητριάδης, παρουσιάζοντας επίσημα τις βασικές πρόνοιες του νέου διαγωνιστικού εγγράφου για την θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας.

Ο κ. Δημητριάδης παρουσίασε το νέο διαγωνιστικό έγγραφο, αρχικά στα ελληνικά, για τα ΜΜΕ και ακολούθως, διαδικτυακά, στους ενδιαφερόμενους εν δυνάμει προσφοροδότες και άλλους εμπλεκομένους, στην αγγλική γλώσσα.
 
Στόχος της όλης προσπάθειας, είπε, είναι η έναρξη της θαλάσσιας επιβατικής σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας μέχρι την ερχόμενη άνοιξη ή το ερχόμενο καλοκαίρι, παραθέτοντας τις ενέργειες που έγιναν το τελευταίο χρόνο, μετά την αποτυχία του πρώτου διαγωνιστικού εγγράφου.

Το Υφυπουργείο, συνέχισε, έλαβε «από ένα σεβαστό αριθμό μεταφορέων», διάφορες επισημάνσεις και απόψεις «που θεωρώ ότι αποτυπώσαμε σχεδόν πλήρως στο νέο διαγωνιστικό έγγραφο που παρουσιάζεται σήμερα».
 
Αναφερόμενος στις κύριες βελτιώσεις του διαγωνισμού, ο Βασίλης Δημητριάδης είπε πως το ποσό της επιδότησης, από 5 εκατομμύρια ευρώ για 31 μετ’ επιστροφή πλόες, αυξήθηκε σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ για 22 μετ’ επιστροφή πλόες, ενώ η υπηρεσία γίνεται, από ολόχρονη, εποχική, μεταξύ Απριλίου – Μαΐου και Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.
 
Επιπρόσθετα, και μετά από εισηγήσεις, το πλοίο θα προσεγγίζει το βασικό τερματικό κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά, αντί το τερματικό Κερατσινίου (επίσης στον Πειραιά), ενώ ο επιτυχών προσφοροδότης μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιεί, είτε το λιμάνι της Λεμεσού, είτε της Λάρνακας, είτε και τα δύο, νοουμένου ότι μόνο ένα κυπριακό λιμάνι θα χρησιμοποιείται στο ίδιο ταξίδι.

Το νέο διαγωνιστικό έγγραφο υιοθετεί, επίσης, μια πιο απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης με βάση μονό την χαμηλότερη τιμή, εφόσον υπάρχουν ως  προ-απαιτούμενα ελάχιστα ποιοτικά κριτήρια, ενώ δεν υπάρχει πλέον επιλογή για ενδιάμεσο σταθμό σε ελληνικό νησί, κάτι που θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση της επιδότησης.
 
Ωστόσο, όπως υπέδειξε ο Υφυπουργός, στο νέο διαγωνιστικό έγγραφο, υπάρχει η επιλογή στον επιτυχών προσφοροδότη να επεκτείνει το ταξίδι Κύπρου – Ελλάδας σε γειτονική χώρα, όπως την Ιταλία ή το Ισραήλ, ταξίδι που όμως δεν θα περιλαμβάνεται στην επιδότηση.
 
Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και το κριτήριο για σημαία ΕΕ/ΕΟΧ, το οποίο πλέον πρέπει να πληρείται πριν από την έναρξη της λειτουργίας της υπηρεσίας και όχι απαραίτητα κατά την υποβολή της προσφοράς, ενώ οι προσφοροδότες έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν περισσότερα από ένα πιθανά πλοία στην οικονομική προσφορά τους, υπό τον όρο ότι αυτά πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις.
 
Μαζί με την προσφορά, οι προσφοροδότες θα πρέπει να υποβάλουν μόνο τις προδιαγραφές του πλοίου και όχι άλλα έγγραφα και πληροφορίες, που θα κληθεί να καταβάλει μόνο ο επιτυχόντας προσφοροδότης, μετά την κατακύρωση της προσφοράς.

Στις πρόνοιες προδιαγραφών του πλοίου υπάρχει αλλαγή στην ελάχιστη μεταφορική ικανότητα του, αφού από 200 επιβάτες και δυνατότητα φιλοξενίας 140 επιβατών σε καμπίνες, το νέο διαγωνιστικό έγγραφο προβλέπει ελάχιστη  μεταφορική ικανότητα 100 επιβατών και διαμονή σε καμπίνες για 60 επιβάτες.
 
Σε περίπτωση που το αρχικό πλοίο δεν θα μπορεί να λειτουργήσει για τεχνικούς ή άλλους λόγους, ο μεταφορέας οφείλει να αντικαταστήσει το πλοίο, εντός 21 ημερών, με πλοίο που θα πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις  και την ελάχιστη μεταφορική ικανότητα, ενώ δίνεται πλέον η ευχέρεια, στο ενδεχόμενο αυξημένης ανταπόκρισης του κοινού, αντικατάστασης του αρχικού πλοίου με άλλο, μεγαλύτερης χωρητικότητας, που θα πληροί τις προδιαγραφές.
 
Τέλος, η πληρωμή της επιδότησης στον επιτυχών προσφοροδότη θα γίνεται σε μηναία βάση, αντί κάθε τρεις μήνες, ενώ ως έναν επίσης ελκυστικό παράγοντα, ο κ.Δημητριάδης θεωρεί τη διάρκεια της σύμβασης και τις πρόνοιες για επέκταση της πέραν των αρχικών τριών ετών.
 
«Στο προηγούμενο διαγωνιστικό έγγραφο περιοριζόταν σε τρία έτη, ενώ τώρα, στη βάση κάποιων συγκεκριμένων κριτηρίων, ο επιτυχών μεταφορέας θα μπορεί, εάν καταφέρει να προσελκύσει επιβατικό κοινό, κατά μέσο όρο μέχρι 40 επιβάτες, στα πρώτα 2,5 χρόνια, να επεκταθεί το συμβόλαιο και για τέταρτο χρόνο, αν εξασφαλίσει κατά μέσο όρο 60 επιβάτες, το συμβόλαιο μπορεί να επεκταθεί και για πέμπτο χρόνο ή αν εξασφαλίσει πάνω από τους 60 επιβάτες, κατά μέσο όρο, θα μπορεί αυτόματα να του ανανεωθεί η διάρκεια της σύμβασης για τρία έτη».
 
Ο κ. Δημητριάδης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στο να υπάρξει η διαμόρφωση του νέου διαγωνιστικού έγγραφου και συγκεκριμένα, τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, το Υπουργείο Μεταφορών και την Αρχή Λιμένων Κύπρου.
 
Η παρουσίαση θα επαναληφθεί στις 2 Δεκεμβρίου, με τη φυσική παρουσία του Υφυπουργού, στα κεντρικά κτίρια του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, ενώπιον ενδιαφερομένων.
 
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2021, στο ηλεκτρονικό σύστημα https://www.eprocurement.gov.cy, είναι η 28η Ιανουαρίου 2022.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X