Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχίζει ερευνητικό έργο για μελέτη του υποθαλάσσιου όρους του Ερατοσθένη

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνων με την Lighthouse International SpA, υπέγραψαν συμβόλαιο, για την υλοποίηση του έργου «Survey of the benthic biodiversity of the Eratosthenes seamount in the Exclusive Economic Zone (EEZ) of the Republic of Cyprus», διάρκειας 18 μηνών.

Το υποθαλάσσιο όρος του Ερατοσθένη, βρίσκεται στην Αποκλειστική Οικονομική (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, 95 km νότια της Κύπρου, η κορυφή του είναι σχετικά επίπεδη και βρίσκεται σε βάθος περίπου 700 m και υψώνεται 2,000 m πάνω από τον θαλάσσιο πυθμένα.

Παλαιότερες επιστημονικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον Ερατοσθένη έχουν αναδείξει την ύπαρξη σπάνιων ειδών σκληρών κοραλλιών καθώς και ψυχρές διαφυγές (cold seeps) που με την σειρά τους σχηματίζουν χημειοσυνθέτοντες βιοκοινότητες.Στόχος του έργου είναι η διεξαγωγή μιας υψηλής ευκρίνειας βαθυμετρική χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου όρους Ερατοσθένη σε βάθη μέχρι και ~1,200 m και η διερεύνηση της ύπαρξης και ο χαρακτηρισμός ευαίσθητων βενθικών βιοκοινοτήτων με βάση την Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΕΚ) και την Οδηγία Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ).

Η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Διερεύνηση και αξιολόγηση ευαίσθητων θαλάσσιων βενθικών οικοσυστημάτων στα χωρικά ύδατα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα «2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X