Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχίζει δημόσια διαβούλευση για την Αρκτική η ΕΕ – Γιατί αξίζει την προσοχή της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης άρχισαν από κοινού δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πορεία προς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Benita Ferrero-Waldner, αρμόδια για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας η Αρκτική είναι μία μοναδική και ευάλωτη περιοχή που συνορεύει άμεσα με την Ευρώπη και η εξέλιξή της θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των Ευρωπαίων κατά τις ερχόμενες γενιές. Η ενίσχυση της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρκτική συνεργασία θα ανοίξει νέες προοπτικές στις σχέσεις μας με τα κράτη της Αρκτικής.

Η διαβούλευση θα επιτρέψει έναν ευρύ  προβληματισμό σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική ενόψει νέων προκλήσεων και ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων των φιλοδοξιών της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η διαβούλευση θα συμβάλει στην επανεξέταση του ρόλου της ΕΕ στις αρκτικές υποθέσεις, στην αναθεώρηση των τριών προτεραιοτήτων της τρέχουσας κοινής ανακοίνωσης για μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική και στον εντοπισμό πιθανών νέων τομέων πολιτικής που θα αναπτυχθούν.

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις της και η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασικοί στόχοι για την περιοχή. Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην Αρκτική προς όφελος εκείνων που ζουν εκεί, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων πληθυσμών, είναι μια άλλη προτεραιότητα για την ΕΕ.

Η ανάπτυξη μιας πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική συνδυάζεται με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την ΕΕ, η οποία έχει σκοπό να συντονίσει όλες τις κοινοτικές πολιτικές με θαλάσσια διάσταση για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η ποιότητα των συνθηκών ζωής στις παράκτιες περιοχές, προωθώντας παράλληλα το δυναμικό αύξησης των ναυτιλιακών βιομηχανιών.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X