Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Αρνητική η διεθνής ναυτιλία στις προτάσεις της νέας στρατηγικής της Ε.Ε. για το Κλίμα

Μάλλον αρνητικοί είναι οι διεθνείς ναυτιλιακοί φορείς στα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής (Fit for 55) που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν τη ναυτιλία. Χρησιμοποιώντας μια διπλωματική γλώσσα η Ένωση των εφοπλιστικών φορέων των χωρών μελών της Ε.Ε., η European Community Shipowner’s Association (ECSA), το Διεθνές ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS) αλλά και το ευρωπαϊκό τμήμα της Διεθνούς  Ένωσης Κρουαζιέρας (Clia Europe) με ανακοινώσεις, ενώ τάσσονται υπέρ της  ανάγκης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καταθέτουν τις αντιρρήσεις τους σε συγεκριμένες προτάσεις της Ε.Ε. και αντιπαραθέτουν τις δικές τους προτάσεις προειδοποιώντας ότι υπονομεύεται η γενικότερη προσπάθεια για το κλίμα

Η Ecsa με ανακοίνωση της καλωσορίζει το πακέτο «Fit for 55» για το κλίμα, αλλά εκφράζει το φόβο της ότι η έλλειψη συνοχής μεταξύ των προτάσεων μπορεί να υπονομεύσει τις φιλόδοξες προτάσεις για το κλίμα.

Το ICS από την πλευρά του τονίζει ότι χρειάζεται μια επείγουσα δράση, αλλά η δράση πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή από τον άνθρακα και όχι την απλή «ανάληψη» χρημάτων. Η Clia θεωρεί ότι τιμολόγηση των εκπομπών δεν θα λύσει από μόνη της το βασικό πρόβλημα, που είναι η έλλειψη των εναλλακτικών καυσίμων για τα πλοία.

Ειδικότερα η ECSA σημειώνει ότι παρατηρείται μια έλλειψη συνοχής μεταξύ ορισμένων προτάσεων του πακέτου που ενδέχεται να υπονομεύσουν τους περιβαλλοντικούς στόχους του. Παρόλο που θα προτιμούσαμε μια διεθνή λύση για τη ναυτιλία, χαιρετίζουμε την φιλοδοξία της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και αναγνωρίζουμε ότι η ναυτιλία θα πρέπει να συμβάλει στο δίκαιο μερίδιό της για την αντιμετώπιση της κρίσης σε επίπεδο Ε.Ε., δήλωσε ο Claes Berglund, Πρόεδρος της ECSA .

H Ecsa εμφανίζεται θετική στο γεγονός ότι όσοι εκμεταλλεύονται εμπορικά το πλοίο (ναυλωτές) αναγνωρίζονται ως «παίκτες» στο σύστημα εμπορίας ρύπων και αναλαμβάνουν μερίδιο ευθύνης.

Στη συνέχεια υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου στο πλαίσιο του EU ETS για τη σταθεροποίηση της τιμής του άνθρακα, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πολλούς μικρούς και μεσαίους πλοιοκτήτες. Είναι σημαντικό επίσης. τα έσοδα που δημιουργούνται. να υποστηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση του τομέα της ναυτιλίας και να μην προστίθενται στους γενικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών, εκφράζοντας την αντίθεση της στην πρόταση της Ε.Ε. για τη δημιουργία του Innovation Fund.

Επιπλέον χαιρετίζει μεν τον στόχο της πρωτοβουλίας Fuel EU Maritime για την προώθηση στην αγορά καθαρότερων καυσίμων αλλά χαρακτηρίζει μη συνεπή την πρόταση με άλλες προτάσεις του πακέτου «Fit for 55» για το κλίμα ενώ τονίζει ότι η  κύρια υποχρέωση συμμόρφωσης με τυχόν νέα πρότυπα καυσίμων πρέπει να ανήκει στους προμηθευτές καυσίμων της ΕΕ.  Οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές αντιτίθενται στην επιβολή προστίμων στα πλοία όταν οι υποδομές των λιμανιών δεν προσφέρουν συμβατά καύσιμα.Εκφράζουν ακόμη την αντίθεση τους και με την κατάργηση της τρέχουσας φορολογικής απαλλαγής στα καύσιμα.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X