Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Από €1.500 θα λάβουν 205 αλιείς για την περίοδο από 15 Νοέμβριου – 31 Δεκεμβρίου 2020

Σχέδιο για Προσωρινή Παύση των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, ως ειδικό μέτρο για μετριασμό των επιπτώσεων της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19 στον τομέα της αλιείας, ενέκρινε στις 25 Φεβρουαρίου 2021 το Υπουργικό Συμβούλιο, από το οποίο αναμένεται να επωφεληθούν 205 αλιείς που αναγκάστηκαν να παύσουν την άσκηση των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων κατά την περίοδο 15 Νοέμβριου – 31 Δεκεμβρίου 2020, λαμβάνοντας μέσω του Σχεδίου επίδομα ύψους €1.500 έκαστος.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, πρόκειται για την 3η πρόσκληση του Σχεδίου στήριξης των αλιέων καθώς η μειωμένη ζήτηση αλιευτικών προϊόντων και η πτώση των τιμών, σε συνδυασμό με την τρωτότητα και πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, απέβησαν ζημιογόνες για τις αλιευτικές δραστηριότητες.
 
Η 3η Πρόσκληση του Σχεδίου απευθύνεται στους αλιείς/ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που κατέχουν επαγγελματική άδεια για παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και αποσκοπεί στη στήριξη της αλιευτικής τους δραστηριότητας, η οποία επηρεάστηκε αρνητικά σε χρηματοοικονομικούς όρους, λόγω της διατάραξης της αγοράς και τη μειωμένη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών.
 
Σημειώνεται ότι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχει προβεί μέχρι σήμερα σε τρεις Προσκλήσεις του εν λόγω Σχεδίου στήριξης του αλιευτικού τομέα κατά το 2020, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε €1,05 εκ.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X