Νέα

  • ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανησυχία Φίλων του Ακάμα για την πορεία του θέματος της Χερσονήσου Ακάμα

Τις ανησυχίες της για την πορεία του θέματος της Χερσονήσου Ακάμα εκφράζει η Οικολογική Οργάνωση για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό, Οικολογική Παρέμβαση  Φίλοι του Ακάμα, μετά και την πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωσή της η οργάνωση εκφράζει τη θέση ότι οι προωθούμενες από την Κυβέρνηση επεμβάσεις εντός  των περιοχών του Δικτύου Προστασίας της Φύσης Natura 2000, μέσα στο πλαίσιο του λεγόμενου «Σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, ΕΔΠ» «υποσκάπτουν σοβαρά την γενική έννοια προστασίας της οικολογικά ευαίσθητης αυτής περιοχής».

Ζητά, μεταξύ άλλων, την συμμόρφωση της Κυβέρνησης στα διεθνή πρότυπα προστασίας της Φύσης, όπως αυτά εκφράζονται από τη «Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης» (I.U.C.N.), καθώς και στις  συστάσεις της «Σύμβασης της Βέρνης» και τήρηση των δεσμεύσεων μας έναντι της ΕΕ, όπως και των προνοιών του Πρωτόκολλο της Βαρκελώνης και διεύρυνση της περιοχής προστασίας της φύσης, έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, αλλά και τις απαραίτητες ενδιάμεσες ζώνες ασφαλείας, με τρόπο που να σχηματοποιείται μια βιώσιμη και συνεκτική οντότητα.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X