Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ανάλυση για το χάσμα τιμών μεταξύ χαμηλού και υψηλού θείου καυσίμου

Oι νέοι κανονισμοί εκπομπών θείου για το μαζούτ πλοίων που έτυχαν εφαρμογής  το 2020 από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), είχαν ως αποτέλεσμα τη χρήση μαζούτ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο ή υψηλής περιεκτικότητας σε θείο σε συνδυασμό με σύστημα καθαρισμού καυσαερίων (EGCS).

Η τιμολόγηση των καυσίμων με υψηλή και χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο παρουσιάζει διακυμάνσεις τα τελευταία τρία χρόνια με την προσφορά και τη ζήτηση αργού πετρελαίου, την πανδημία COVID-19 και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Πρόσφατα, η ZEME, μία εταιρεία με έδρα την Κίνα  και το Ινστιτούτο Βιομηχανικής Έρευνας του Zhejiang Energy Group δημοσίευσαν μια νέα έκθεση με τίτλο «Ανάλυση και πρόβλεψη της τιμής του πετρελαίου μεταξύ καυσίμων πλοίων υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και οικονομική ανάλυση εγκατάστασης συστήματος αποθείωσης». Η έκθεση αναλύει την τάση της διαφοράς τιμής του πετρελαίου τα τελευταία τρία χρόνια και προβλέπει τη χαμηλότερη, στα 150 δολάρια ανά τόνο  και τη μέση στα  170 για τα επόμενα δύο χρόνια. Ταυτόχρονα, με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία από πολλαπλά έργα, αναλύεται η απόδοση της επένδυσης για την τοποθέτηση συστημάτων αποθείωσης για διαφορετικούς τύπους πλοίων υπό διαφορετικές τιμές πετρελαίου.

Το πετρέλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο έχει τρεις κύριες χρήσεις: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επεξεργασία διυλιστηρίων και θαλάσσια χρήση. Από την εφαρμογή του προτύπου IMO 2020 για την περιεκτικότητα σε θείο, το πετρέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, έχει γίνει η κύρια πηγή καυσίμου στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η τιμολόγηση του πετρελαίου με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο εξαρτάται κυρίως από το υπολειμματικό πετρέλαιο, ενώ η τιμολόγηση του πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο βασίζεται κυρίως στο ντίζελ πλοίων. Τον Απρίλιο του 2020, η πανδημία προκάλεσε απότομη πτώση στις τιμές του αργού πετρελαίου, η οποία μείωσε τη διαφορά τιμής μεταξύ πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας και υψηλής περιεκτικότητας σε θείο. Καθώς η οικονομία ανέκαμψε παγκοσμίως, η ζήτηση για αργό και διυλισμένο πετρέλαιο αυξήθηκε και η διαφορά τιμής διευρύνθηκε. Η διαφορά παρέμεινε πάνω από 150 δολάρια ανά τόνο, ακόμη και όταν οι τιμές του αργού πετρελαίου μειώθηκαν.

Λόγω της ανάκαμψης της παγκόσμιας ζήτησης για αργό πετρέλαιο και διυλισμένο πετρέλαιο μετά την πανδημία, σε συνδυασμό με τη μείωση της ικανότητας διύλισης και την έλλειψη καυσίμου ντίζελ, η ZEME έχει προβλέψει ότι τα επόμενα δύο χρόνια, η μέση διαφορά τιμής θα είναι περίπου 170 δολάρια ανά τόνο. Υπήρξαν ανεπαρκείς επενδύσεις, γεγονός που προκάλεσε την έλλειψη καυσίμου ντίζελ ια. Η τιμή δεν εξαρτάται μόνο από την προσφορά και τη ζήτηση, αλλά και από τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στην τιμή του βαρελιού, είναι απίθανο οι τιμές να αλλάξουν δραστικά.

Η βάση πελατών της ZEME προτιμά επί του παρόντος το σύστημα ανοιχτού βρόχου, λόγω του χαμηλότερου κόστους, της απλότητας και του μικρότερου χρόνου εγκατάστασης. Τα μεσαία και μεγάλα πλοία προτιμώνται για μετασκευή, λόγω της υψηλής κατανάλωσης καυσίμου για λόγους ανάκτησης κόστους.

Η ZEME εξυπηρετεί έξι τυπικούς τύπους πλοίων και έχει επιλέξει ένα δεξαμενόπλοιο 180.000 DWT και τρεις τύπους πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων για την ανάλυσή τους. Η ανάλυση κερδών και ζημιών έδειξε ότι η εγκατάσταση EGCS ανοιχτού βρόχου με διαφορά τιμής 170 δολάρια ανά τόνο θα αποφέρει σημαντική απόδοση της επένδυσης. Οι ημέρες ανάκαμψης της επένδυσης κάθε τύπου πλοίου υπολογίστηκαν κάτω από ποικίλες διαφορές τιμών πετρελαίου υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, για να μελετηθεί ο αντίκτυπος στην περίοδο απόσβεσης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι η διαφορά τιμής μεταξύ πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας και υψηλής περιεκτικότητας σε θείο δεν θα είναι μικρότερη από 150 δολάρια ανά τόνο, τα επόμενα δύο χρόνια.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X