Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Έκτακτη συνεδρίαση συγκάλεσε ο ΙΜΟ για τον αντίκτυπο του Ουκρανικού στη Ναυτιλία

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου του με θέμα τον αντίκτυπο της κατάστασης στη Μαύρη Θάλασσα και στη Θάλασσα του Αζόφ στη ναυτιλία και τους ναυτικούς προχωρά ο ΙΜΟ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί χωρίς φυσική παρουσία στις 10 και 11 Μαρτίου. Το Συμβούλιο του ΙΜΟ αποτελείται από 40 κράτη-μέλη.

Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Μάλτα, Ολλανδία, Κύπρος, Δανία, Βέλγιο, Σουηδία, και εκτός ΕΕ οι ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, Τουρκία, και Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν στην ανάγκη σύγκλησης της συνεδρίασης.

Σε επίπεδο ΕΕ κλιμακώθηκαν οι κυρώσεις από τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου ΕΕ. Κατά το παρόν στάδιο οι υιοθετηθείσες κυρώσεις δεν έχουν σοβαρή επίπτωση στις θαλάσσιες μεταφορές από και προς Ρωσία. Το καθεστώς των κυρώσεων τελεί υπό συνεχή επανεξέταση, αναλόγως των εξελίξεων. Τα ουκρανικά και ρωσικά ύδατα της Μαύρης και Αζοφικής θαλασσας παραμένουν στον κατάλογο των περιοχών αυξημένων στρατιωτικών κινδύνων, πειρατείας και τρομοκρατίας σύμφωνα με την LMA.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X