Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Aρχισε η Β’ φάση ψηφιοποίησης της Διώρυγας του Σουέζ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ξεκίνησε τη δεύτερη φάση του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης για την ψηφιοποίηση της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας του Σουέζ (SCZone).

Όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η αρχή SCZone έχει δημιουργήσει μια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για επενδυτές, η οποία τυγχάνει διαχείρισης από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ISD), ως μέσο εξορθολογισμού των διοικητικών διατυπώσεων και ταχείας παρακολούθησης της διαχείρισης των επενδυτικών υπηρεσιών.

Η τράπεζα βοηθά την SCZone να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό και φιλικό προς το περιβάλλον επιχειρηματικό περιβάλλον που είναι ελκυστικό για τους διεθνείς επενδυτές, μετατρέποντας  το SCZone ως κορυφαίο χώρο για παγκόσμιο εμπόριο, βιομηχανίες και υπηρεσίες.

Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό περισσότερων από 60 υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης γης, των εγκρίσεων έργων, των περιβαλλοντικών εγκρίσεων, της εγγραφής εταιρειών και των αδειών αλλοδαπών εργαζομένων.

Η πρώτη φάση του έργου, που σχεδιάστηκε για τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους διεθνείς επενδυτές.

Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2022. Σύμφωνα με την EBRD, ο αριθμός των διαδικασιών για ανασχεδιασμένες υπηρεσίες προτεραιότητας — άδειες κατασκευής, άδειες λειτουργίας, βιομηχανικά μητρώα, άδειες πρακτικής άσκησης, επιθεώρηση και έλεγχο—μειώθηκαν κατά 35%, η διάρκεια παροχής υπηρεσιών για τις ανασχεδιασμένες υπηρεσίες κατά 52%, ενώ τα τέλη και οι χρεώσεις υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 110%.

Η Αίγυπτος είναι ιδρυτικό μέλος της EBRD και αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της διώρυγας ως παγκόσμιου εμπορικού κόμβου. Από την έναρξη των εργασιών της EBRD εκεί το 2012, έχει επενδύσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε 163 έργα στη χώρα.

Στα τέλη του 2021, η EBRD δήλωσε ότι υιοθέτησε μια ψηφιακή προσέγγιση για την προώθηση της μετάβασης, η οποία καθορίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει τα τρία της μέσα —επενδύσεις, δέσμευση πολιτικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες— για να υποστηρίξει την ψηφιακή μετάβαση στις οικονομίες όπου λειτουργεί.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X