Τα πρώτα αγωνιστικά σκάφη «πίστας» με μηδενικές εκπομπές ρύπων

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

Τα πρώτα αγωνιστικά σκάφη «πίστας» με μηδενικές εκπομπές ρύπων

Η θαλάσσια πρόωση μηδενικών εκπομπών εργάζεται για την προώθηση λύσεων  για πλοία εργασίας όπως ρυμουλκά και πορθμεία, αλλά δύο οργανισμοί...

X