Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κατευθυντήριες γραμμές EMSA για Onshore Power Supply

Η χρήση του Onshore Power Supply (OPS) που αναφέρεται επίσης συνήθως Alternate Marine Power ή Cold Ironing, , έχει ήδη αποκτήσει δεκαετίες «εμπειρίας», ιδιαίτερα με την παροχή χαμηλής τάσης.

Καθώς όλο και περισσότερα πλοία χρησιμοποιούν συσσωρευτές επί του σκάφους, σε αυξημένη χωρητικότητα και αριθμό λειτουργιών, και ιδίως για ηλεκτρικά και υβριδικά-ηλεκτρικά πλοία με ρευματολήπτη, υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν οι λιμενικές υποδομές και/ή να βρεθούν άλλες λύσεις για να είναι σε θέση να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε πλοία στο λιμάνι.

Μαζί με την OPS, όλα αυτά αποτελούν τεχνικές προκλήσεις και προκλήσεις ασφάλειας για τις λιμενικές αρχές.

Ως εκ τούτου, ο EMSA Εuropean Maritime Safety Agency εκπόνησε κατευθυντήριες γραμμές για την ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά, οι οποίες απευθύνονται στις λιμενικές αρχές και τις διοικήσεις.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X